torsdag 23 april 2009

Källkritik och nya medier i skolan


Olof Sundin
Lunds UniversitetVilka är konsekvenser med för web 2.0?
Källkritik är en central punkt i framtiden. Nya media ger nya förutsättninar för källkritik och lärande. Biblioteken och skolan har levt i symbios sedan länge. Man har lärt oss att arbeta med böckerna som grund. Med flera steg av filter för innehållet. De nya möjligheter kullkastar dessa oskrivna regler totalt. Det gör att källkritik blir allt viktigare. Ett fokus på hur information kan värderas och kritiskt granskas.

Ungdommamr är duktigt i den digitala världen men de kan inte allt och det vi kan tillföra är erfarenheten av ett kritiskt granskande. Men en grundbult i vårt sett att se på källor är författaren. Vad gör vi då mnär det är 100 olika författare?

Användargenererade medier utmanar av traditionella institutionella "auktoriteter". I stället lyfts den "sociala expertisen" fram.

Delicious är ett fantastiskt verktyg för biblioteken att anända för att ge sina användare tillgång till sidor som anses som bra. Digg är ett annat sett att rangordna sidor via popularitet.
Kunskapsproduktion har kommit till att bli att om fler människor tycker en sak så är det det som blir resultatet. Kunskap blir helt enkelt något som man röstar om!

Wikipedias trovärdighet och auktoritet skaps inte genom författarnes titlar utan av författarens samlade bidrag. Man måste inte bara ha kunskapen utan även veta hur man förhandlar om innehållet. Men hur bedömmer man då trovärdigheten
 • hur många författare har artikeln?
 • tecken på avsaknad av NPOV
 • dåligt skriven
 • hur ser diskussionen?
 • finns det disclaimers?
 • spåra författarna
Kunskapsbildning som deltagande konversation leder till följande frågor
 • Kan jag lita på mig?
 • Vem kommer inte till tals?
EXAKT EXpertis, Auktoritet och Kontroll på InterneT - en studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer för lärande.
 • Med nya medier blir smabandet mellan onfo sök källk och lärand ännu starkare
 • ele utgår från upphov
 • jämför olika typer av källor
 • tar hjälp av sina kunksaper av mediet samt genren källkritik som medium
 • Däremot utnyttjade de sällan enskilda dokuments historia tex Wikipedia artiklar - källkritik som socioteknisk kunskap
 • sammantaget tycks elever källkritik vara formade av förutsättningar för trycket eler kontrollerad information
projektexakt.wordpress.com

Inga kommentarer: