torsdag 8 december 2011

U can play by the rules or bend them to UR needs

Attribution Some rights reserved by aussiegall
Två artiklar får min uppmärksamhet i dagens informationsflöde.
Först upp är The Danger of Using Test to Measure Success från Good Education.
Passar bra in i vår nuvarande debatt i skolan och nu i betygstider där vi skall sätt betyg enligt en ny skala och där skolverket ännu inte tagit fram allt material som krävs för att kunna sätta dem.
I USA och England ställer fler och fler frågor om effektiva verkligen standiserad prov är som urvalsinstrument inför betyg. Men jag skulle vlija spetsa till frågan ännu mer.
Varför betyg över huvudtaget? 
Vi vet att det är ett undermåligt verktyg för utval. Vi vet att det är ett undermåligt verktyg för att få reda på hur det går. Vi vet att formativ bedömning är det enda effektiva sättet för elever/studenter att lära sig mer. Varför skall vi då lägga ner all denna tid på att bedöma eleverna inför något de skall göra av personer som inte kommer att genomföra utbildningen. Jo jag menar att precis som Troed Troedson att varför skall grundskollärare bedöma eleverna chans att klara av en utbildning på Gymnasiet eller en gymnasielärare bedöma hur en student kommer att lyckas på högskolan. Vi skulle väl aldrig få för oss att låta undersköterskan bedöma hur vi skulle klara en operation, eller?!?
Den andra artikel ger en ännu mera fadd smak i munnen eftersom det känns som om författaren inte ens förstått frågan. Den handlar Online Learning som är ett stort begrepp over ther men denna gång så verkar det som om författaren tror att denna typ av utlärande skulle ta över rollen från läraren. Men det är ju helt barockt att tro. Jag menar att genom att använda sig av den digitala tekniken kan vi visa att vi kan få en mycket bättre förståelse och inlärningsklimat samt lösgöra resurser från läraren så att denna kan syssla med det den egentligen är satt att göra dvs lära eleverna något. Nu är det väl i er för sig så att vi lärare inte kan lära våra elever något för det är bara de själva som kan lära sig men vi kan visa dem hur och sätta dem i situationer som göra att de tvingar tänka om och därmed lära sig.
Så tycker jag i alla fall...
Tomas Korksmark håller med...

Inga kommentarer: