onsdag 16 juni 2010

Schools Out For Summer!

CC by citx BY NC ND Flickr.com
En riktigt härlig sommar önskar jag alla mina läsare. Själv rivstartar jag sommarlovet med en resa söder ut i två veckor. Utan dator! och utan iPhone! Totalt bortkopplad är meningen i alla fall. Denna blogg kommer med andra ord inte att uppdateras förrän augusti. Tack för denna terminen och välkommen tillbaka i höst då nya utmaningar står inför dörren. För mig betyder det idag att jag är bokad för fem inspirationsföreläsningar på olika skolor samt Mötesplats Skola i Göteborg.
Men även en fortsättning efter PIM i Lund där vi skall erbjuda skolorna fortbildning i samklang med den nya IKT-strategin. Skoj!

PS glöm inte att sommar även finns som podcasts. Jag har kvar några från i fjor som jag tar med mig ;)

PSS En tanke att ta med sig under sommaren som kommer från Dr P.O. som ni måste läsa...
Han skriver
Det florerar en mängd teorier som försöker smutskasta FN:s klimatpanel och miljörörelsen. Vem vet, vissa av dem kanske är rätt!
Ett av grundkriterierna för god vetenskap (till skillnad från pseudovetenskap) är att alla hypoteser skall vara falsifierbara. Vad detta betyder är att om en forskare gör ett påstående, till exempel något i stil med ”Människan påverkar global uppvärmning”, måste detta teoretiskt gå att motbevisa. Det skall alltså vara möjligt att testa teorin för att kunna se om den håller eller inte. Exempel på en icke-falsifierbar hypotes är ”Gud finns”. Denna går inte att bevisa eller motbevisa och kan alltså inte studeras vetenskapligt (sen får Intelligent Designlobbyn säga vad de vill).
Vi står alltså inför en situation där forskarna kan ha fel. Det finns en chans att den globala uppvärmningen beror på helt andra faktorer än de som vi hittills har observerat. Vad spelar då detta för roll? Egentligen ingen alls.
Vi har helt enkelt inte råd att chansa. Eller, som denna skrämmande och utmärkta film klart och tydligt visar, vi måste tänka i kolumner och inte i rader:

Vad tror ni själva. Jag tror som Dr P.O. tycker dvs att FNs klimatpanel har rätt men framför allt tror jag att vi inte har råd att chansa! Även jag är en kolumnmänniska.