lördag 31 oktober 2009

NIKT och Google Wave!

Omvärldsbloggen tar upp NIKT i senaste inlägget.
Förra året belönades Njurunda/Bredsands skolområden i Sundsvall med Skolforums skolutvecklingspris för sin satsning NIKT – Naturligt användande av IKT. På årets Skolforum höll Helena Westin, IT-ansvarig skolledare, och Heléne Oskarsson, IT-pedagog, en presentation som kort beskrev bakgrunden, syftet med arbetet, hur man går tillväga och gav en glimt av framtiden.
Deras sätt att arbeta aktivt med IKT i skolan är intressant ut många synvinklar. Det som slår mig är att inte alla arbetar på detta sätt. För att IKT skall bli en naturlig del av skolvardagen måste det till att man sprider budskapet vidare genom att belysa de goda exemplen som finns i verksamheten och att någon/några tar tag i att bevaka vad som händer dels i den egna organisationen men även i omvärlden. Denna funktion måste enligt mig vara fristående från den dagliga verksamheten för att fungera. Alltså inte inblandad i vanlig support och systemdrift utan som en pedagogisk ledare inom IKT för hela eller delar av kommunen. Med en budget att dels bedriva funktionell och relevant utbildning av medarbetare i organisationen men även att kunna komma ut och se vad som händer i resten av landet och världen. Utan detta kommer inte skolan att ta ett grepp om potentialen i IKT i skolan. Pedagogerna i Sverige är överlag mycket duktiga och kreativa och förvånansvärt duktiga i att ta till vara det de ser och integrera det nya i verksamheten men de har inte den tid det krävs för att omvärldsbevaka utan det behövs dels på skolorna men även centralt i kommunen personer vars engagemang och kunskap kan ta till vara alla de idéer och funktioner som finns där ute och som kan berika elevernas skolvardag och gör det möjligt att nå en större måluppfyllelse.
Det är i detta sammanhanget som NIKT är så intressant för som Stefan Pålsson skriver.
NIKT är både ett handlingsprogram, en tipsbank, en inspirationskälla och ett förhållningssätt till lärande. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärarna på kommunens skolor att utveckla och förändra sin undervisning genom att dra nytta av teknikens möjligheter.
Önskar att fler kommuner/skolor skulle ta Njurunda/Bredsands skolområden i Sundsvall, Nackas, Stenungsunds eller Södertäljes initiativ och anställa IKT-pedagoger som kan hjälpa ledning och pedagoger vidare in i framtiden. Sådana initiativ tas och Staffanstorp kommun har bland annat gjort det genom att anställa en central IT-pedagog i Staffan Thorsen rapporterar Sydsvenskan nu i veckan. Men mer behövs och om nu Sverige skall kunna utnyttja potentialen i det som kommer dvs 1-1, ja jag tror faktiskt att det inom något år är så att huvuddelen av eleverna i alla fall från år 7 kommer ha tillgång till en dator, men då behövs fler stöd funktioner och att man i sina kalkyler räknar in detta. Annars når vi inte till nivå 4 omdefinition och har därmed kastat pengarna i sjön. Som alltid man får vad man betalar för och en bra satsning innehåller alltid väl riktad utbildning som är relevant annars funkar det inte.

Nå det där med Google Wave då...
Vi är några som fått prova och även om tjänsten fortfarande är i BETA-stadiet så kan man redan nu se att den kommer att vara mycket användbar för utbildningen och den "nya" viktiga beståndsdelen i kursplanerna Kollaboration!
Henrik Wideus gör en mycket bra summering, som alltid, i den potential som finns i Google Wave i sitt inlägg med samma namn. Eller som Henrik summerar det...
Hur hjälper du eleven i processkrivning? 1. Var aktiv i en våg tillsammans med eleven. När du är aktiv och närvarande kommer du att kunna iaktta exakt hur eleven arbetar med sin text, det vill säga i realtid se varje bokstav som tillkommer och försvinner i dokumentet, hur bilder och videoklipp förs in och ut. Du kan också gå in och hjälpa eleven med strukturerande element etcetera. 2. Möjligheten att i efterhand spela upp varje förändring eleven gjort borde kunna ge nya insikter i hur skrivandet går till... var styrkorna finns... (och hur copy and paste fungerar) - Detta är ett, utifrån tidsaspekten, mer troligt scenario. 3. Kollaborativa texter. Detta är det mest spännande området att utforska i wave. Elever i samarbete, som troligtvis kommer att inta olika roller; den strukturerande, den språkligt rättande, den kreative etcera.
Nya användningsområden tillkommer hela tiden och för att vara i BETA-stadie är det en stor potential i detta verktyg.

1 kommentar:

Anonym sa...

Läste en intressant analys av Google Wave. För er som orkar läsa lite engelska kommer länken här. Vad löser Google Wave egentligen för problem?

http://danieltenner.com/posts/0012-google-wave.html

Bästa hälsningar
Nicke