tisdag 19 maj 2009

Future learning - today and tomorrow

Bruce Dikon, Australia Co founder of Anytime Anywhere anytime och mentor till Björkässkolan inom Inovativa skolor.
Hur kan vi beskriva "the 21th Century Learner"
Bland annat är hon en analytiska tänkare, problemlösare, effektivare komunikatörer än tidigare generationer...
Mitt mål är att hitta sätt att låta IT hjälpa barn att lösa problem som de inte kunnat lösa innan, Papert

What is the real value of accountability?
Om vi förväntas skapa en bättre läromiljö måste vi få resurserna för att kunna göra det.

Vi spenderar endast en lite del av livet i en formell inlärningsmiljö.

MIT Opencourseware
Videolectures Professor Walter Lewin . 3000 per dag-19 levde vi i "Print Era"
20 levde vi i "Brodcast Era"
21 lever vi i "Collaborative Age

Hur integrerar teknologi och pedagogik. Detta ökar pedagogens möjlighet attt nå sina elever

Vi missar vissa elever när vi går från reelt till abstrakt tänkand men med datorn som redskap kan vi hitta en ingång för att nå dessa "förlorade" elever...
Den ger oss möjligheter att modellera....

IT ökar vår pedagogiska möjligheter. Men vad skall vi ta bort. IT är inte ännu en sak utan ställer på spets vad skall vi ta med för innehåll. Vad är det vi undervisar och varför?

Framtidens lärande är att kunna göra det som vi inte blev undervisade till istället för som idag att klara av det som vi har blivit undervisade till.

Vår nuvarande modell fungerar inte. Vi måste ändra. Hur kan IT engagera unga att lära? Vi kommer aldrig dit om vi delar IT-verktygen. Det är först när varje elev har en egen dator som vi kan realisera detta.

Portugal med en vision för hela landet. 1-1
Samma sak i Uruguay och Australien. Varför inte Sverige för som Ove Lidström skriver på Framtdiens Lärande både möjligheterna och pengarna.

Vi lever i en fantastisk tid det har aldrig varit så roligt att vara lärare som idag.

Inga kommentarer: