söndag 17 maj 2009

Den semantiska webben på G!

Läser på e-mentorerna om den semantiska webben och kan bara hålla med Henrik Wideus om att
Hur ska man förstå den semantiska webben? Ja, inte vet jag eftersom jag ännu inte känner att jag "gjort" den semantiska webben, och utan att göra är det svårt att säga vad något är. (Eller bli gjord av? - för vem gör i den semantiska webben - maskinerna?)

Den Semantiska Webben är en vision skapad av Tim Berners-Lee. Kortfattat går den ut på att låta maskiner göra det jobb vi idag tvingas göra på Webben: leta, leta, och åter leta efter rätt information i en allt snabbare växande mängd av information.


Inga kommentarer: