fredag 12 december 2008

Rekommendationer för ett livslångt lärande

by Lst1984, Flickr

Stefan Pålsson skriver idag om Mark Pesce, teknikforskare och en av pionjärerna inom virtual reality, skrev i lördags en intressant text om undervisningens och lärandets nuvarande villkor på sin blogg the human network: Fluid Learning.

Pesce ger fyra rekommendationer:
  1. Dokumentera föreläsningarna och gör dem tillgängliga.
  2. Dela allt med omvärlden! Det stärker varumärket och ökar intresset för universitetet/högskolan.
  3. Öppna upp allt! Använd öppen källkod och öppna datornätverken. Filter och spärrar är kontraproduktiva.
  4. Allt ska kopplas samman! Det måste vara enkelt för de studerande att ta kontakt med läraren för att ställa frågor och be om hjälp. Och det måste vara lika enkelt för de studerande att kommunicera med varandra över nätet, för att samarbeta och lära tillsammans.
I samma artikel hänvisar han till Will Richardsson som deltog i Microsoft’s School of the Future Summit i förra veckan som reflekterar om Pesces tankar och menar att det gäller även för skolan.

Intressanta tankar och idéer tycker jag.

Inga kommentarer: