fredag 9 september 2011

I want to break free...

Skolan är död, länge leve utbildningen!

OK lite tillspetsat. Visst! Men klassrummet är föråldrat sedan flera decennier och det är definitivt dags för något nytt. Detta menar Prakash Nair i en artikel på 21st Centrury Fluency Project. Eller som han skriver
The classroom is a relic, left over from the Industrial Revolution, which required a large workforce with very basic skills
Dvs det vi behövde under industrialismen inte nu i informationssamhället. Det finns hur mycket forskning som helst på sambandet mellan kreativt arbete och den arbetsmiljö som den utförs i. Ändå kvarstår klassrummet som den ohotade symbolen för hur den nya generationen skall tillgodogöra sig kunskap. Att vi kommer att behöva utrymmen för att dela med oss av våra upptäckter men vem säger att det skall vara just i klassrum som de ser ut idag.

Ser man på har nya skolor skapas och vad det är för principer som design för utbildning idag grundare sig på så är den: (1) personligt, (2) säker, (3) frågebaserad, (4) elevinriktad, (5) bygger på samarbete, (6) tvärvetenskaplig, (7) rigorös och praktisk, (8) innefattar kulturella inslag för högsta kvalitet och höga förväntningar, (9) miljömedveten, (10) ger starka kopplingar till det lokala samhället och näringslivet, (11) bygger på ett globalt nätverk, och (12) fastställande av en plats för livslångt lärande.

Så diskuterar en skola för framtiden, bör dessa grundläggande principer driva diskussionen. Det skulle ge oss möjlighet att ta itu med frågor kring hur elever ska lära sig, var de ska lära sig detta, och med vem ska de lära sig. Vi kommer antagligen upptäcka att vi behöver låta lärare arbeta i team, att föräldrar och frivilliga som finns tillgängliga för att hjälpa skall få göra så, att erbjuda företag möjlighet till utbildning utan för "skolan", att lokala organisationer tillåts att vara med och att "skolan" använder sig av deras rekreations-, kultur-och sportanläggningar. Vi kan konstatera att det är meningslöst att bryta ner skoldagen i fasta "perioder", och att statliga normer kan tacklas bättre via tvärvetenskapliga och verkliga projekt.

För att nå målet med en skola för framtiden måste vi vända alla stenar och inget får vara heligt.

Men betyder det att vi sitter med mång miljard satsningar i gamla byggnader som inte lämpar sig för utbildning. Nej med blygsamma investeringar kan man förändra utrymmena att passa en ny syn på utbildning och skapa kreativa miljö om viljan finns.
Free your mind and the rest will follow

Inga kommentarer: