tisdag 30 augusti 2011

When I look into your eyes...

AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Cath S (sn000py)
Det är mycket nu...
Inte bara att det är mycket att göra och att man bara räcker till för lite, alldeles för lite utan för att det sker mycket på 1-1 fronten i Sverige nu. Läser i dagens CS att nio av tio skolor har börjat, eller planerar att börja, dela ut datorer till sina elever. Var fjärde delar redan ut datorer till sina elever bara en av tio saknar planer...
Det känns otroligt roligt att se att allt det arbeta som jag och många med mig lagt ner på detta under åren nu börjar bära frukt. Samtidigt sker  satsningarna väldigt ojämnt över landet, skriver CS.
– Satsningarna sker i olika takt och omfattning. Det gör att eleverna inte alls får likvärdiga förutsättningar, säger Peter Becker.
 Skolverket har samma oro och Peter Karlberg efterlyser diskussioner kring skillnaderna och vad de kan betyda.
– Klyftorna ökar just nu, säger han.
Vilka kommuner, områden och skolor är det som satsar. I min kommun finns det ett beslut om att alla elever från år 7 skall få tillgång till en dator men långt i från alla skolor har råd enligt rektor eller så satsar man huvudlöst på nya datorer men hoppar över utbildningen för pedagogerna. Vilket kommer att straffa sig. Alla forskning inom området pekar på vikten av att pedagogerna får en utbildningen inte så mycket i själva handhavandet av datorerna utan till vad man kan använda dem till. Hur man beskriver en uppgifter som engagerar och stimulerar eleven till att lära sig något. Hur ställer du frågan när alla information finns några knapp tryck bort?
I Lärarna Nyheter finns en artikel där man intervjuar Thomas Kroksmark om detta.
När Tomas Kroksmark besökte en högstadieklass i Helsingborg för att samla material till sitt forsknings­projekt om digitaliserad under­visning fick han lite av en chock. Många av eleverna hade hans porträtt uppe på datorskärmen. De visste vad hans fru heter och vilken bil han kör. Även om det var fel färg.
och han menar även att
Att lärarrollen förändras är det ingen tvekan om. Eleverna inser snabbt att läraren inte kan ha all den kunskap som finns på nätet. Trots det tycker sig Tomas Kroksmark kunna se att respekten för lärarna i en-till-en-klasser ökar.
Men som vanligt så fokuseras en stor del av debatten om vilket operativsystem man använder. Detta är enligt mig en icke fråga. Vi debatterade väl inte vilken penna som var bäst för eleverna innan datorerna, eller? Tyvärr tar detta uppför mycket tid och energi som kunde använts till annat. Ibland känns det som en del till och med sysslar med att förstöra för andra genom rent sabotage...
I en anna del av CS idag nämligen sidan två står där mer intressant. Det är nämligen Nicklas Söderberg som skriver om det ansvar som en skoldator kräver. Han debatterar där om en öppen inställning till dels datorerna men även Internet. Att börja låsa in och spärra är fel väg och ni som läst denna blog innan vet att jag definitivt inte förespråkar detta. Thomas sammanfattar det hela på ett utomordentligt sätt
En öppen policy ställer större krav på skolans säkerhetsmedvetande, men en öppen säkerhetstrategi är ändå definitivt att föredra. Den fördel som stängda skoldatorer kan medföra i form av bättre skydd mot olämpligt innehåll är inget värd när det innebär att eleverna slutar använda datorerna.
Att köra med öppna datorer oavsett OS är ett måste och fullt möjligt. Det har tex Björknässkolan gjort länge...


Inga kommentarer: