torsdag 12 maj 2011

Nobody said IT was easy

Bild: IT-mamman
Läser i senaste nyhetsbrevet från skolverket där Peter Karlberg skriver om att under hösten 2011 kommer Europeiska Skoldatanätet (EUN) att genomföra en stor undersökning av IT i skolan i alla EU-länder samt Island, Norge, Turkiet och Kroatien. Undersökningen görs i samarbete med universitetet i Liège på uppdrag av Kommissionen (DG Information Society and Media).
De områden som kommer att undersökas är:

  • Elevernas digitala kompetens och attityder till IT.
  • Elevernas användning av IT i och utanför skolan.
  • Lärares professionella användning av IT.
  • Lärares attityder till användning av IT i det pedagogiska arbetet.
  • Skolornas infrastruktur, uppkoppling och tillgänglighet till IT.
  • Skolornas ledarskap när det gäller IT och pedagogisk användning av IT.
Undersökningen riktar sig till år 4 och 8 i grundskolan och år 2 i gymnasiet. Elever, pedagoger och skolledare på de utvalda skolorna kommer att få svara på en webbaserad enkät på ca 15 min och resultatet publiceras under våren 2012. Skall bli skoj att ta del av resultatet.


Inga kommentarer: