torsdag 19 maj 2011

I wait for you

För att Sverige skall kunna ha en framtid är det av yttersta vikt att vi lyckas nå varje elev och lyfta dem till deras yttersta.

Det är inte eleverna det är fel på!
Det är inte eleverna det är fel på!
Det är inte eleverna det är fel på!

Vi måste börja där eleven är, se eleven för den den är och lyfta eleven men framför allt tro att de ka lyckas. Då, först då kan eleven lyckas. När någon tror på dig så kan du skapa underverk!
Här är en film om en människa, Jaime Escalante, som verkligen gjort ett avtryck och som trott på sina elever. Vald till Americas bästa lärare 2005 men tyvärr numera avliden. Han arbetade med de fattigaste spansk-talande invandrar barnen och är en ikon bland denna grupp.
Tack till Troed Troedsson och Marrica för tipset.

Tro på dina elever!


Inga kommentarer: