fredag 26 september 2008

Är digitala invånare en bättre metafor än digitala infödingar?

Så skriver Stefan Påhlsson i sin mycket läsvärda blogg Framtidens lärande.
Han citerar bl.a. David White som i sin TALL blogg skriver
att en digital invånare är en person som tillbringar en stor del av sin tid på nätet och som även har en stor del av sin identitet där. Webben och de sociala medierna är en viktig del av tillvaron, och den spelar en viktig roll för hela tillvaron; hur man lever och hur man "är".

Besökaren är, enligt Dave White, en person som bara använder nätets möjligheter när det uppstår ett konkret behov. Det kan till exempel handla om att boka en resa eller söka information i något angeläget ämne. Då används de verktyg som står till buds, men i övrigt lever man i princip som vanligt och anser sig inte "bo" eller "leva" på nätet.

Invånarna ser det som självklart att dra nytta av alla hjälpmedel som erbjuds. Besökarna är däremot mer tveksamma och ifrågasätter ofta nyttan och meningen med att ägna så mycket tid åt tillvaron online.

Inga kommentarer: