tisdag 20 maj 2008

Mer flexibla lärandemiljöer

Sitter på tåget hem från i ett gig i Örebro där jag pratat om Gunnesboskolans sätt att använda Bibliotek och IKT i undervisningen i Axiells regi. I publiken satt 25 bibliotekarier, skolbibliotekarier och lärare. Lite svårflörtade men de var med på idén till slut. Biblioteket som skolan hjärta.

Läser i IT och lärande om att...


Idag disputerade Fredrik Paulsson på en intressant avhandling om lärplattformar och lärobjekt vid KTH i Stockholm: Modularization of the Learning Architecture: Supporting Learning Theories by Learning Technologies. Fakultetsopponent var Miguel-Angel Sicilia, som sedan flera år tillbaka forskar och undervisar kring lärandeteknologi och den semantiska webben vid Alcaláuniversitetet i Spanien.

Fredrik är verksam vid Institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet, och har länge arbetat med en rad konkreta projekt inom det här området. På senare tid har han framför allt ägnat sig åt söktjänsten Spindeln och EU-projektet MELT, som gör det enklare för lärare och elever att hitta digitala lärresurser som kan användas i undervisningen.                   

Hans utgångspunkt är att de båda begreppen lärplattform och lärobjekt har sina rötter i ett behaviouristiskt perspektiv på undervisning som numera ofta upplevs som alltför fyrkantigt och förenklat. Därför förespråkar han istället ett mer modulärt och flexibelt synsätt, så att det blir möjligt att skapa digitala lärmiljöer som kan anpassas till den konkreta lärandesituationen. Lärprocessen kan inte förutses som ett visst antal givna steg som följer på varandra, utan beror helt och hållet på de villkor som gäller i olika situationer.

I avhandlingen skisserar han ett ramverk för en virtuell lärandemiljö som kan anpassas till olika lärandesituationer och -perspektiv. Ramverket kan även kombineras med den pågående utvecklingen mot en mer semantisk och intelligent webb. Här är målet att tjänster, baserade på metadata, kan ta hänsyn till användarnas olika önskemål och behov.


En stor del av arbetet mot den semantiska webben, ibland kallad Webb 3.0, sker inom det så kallade Dublin Core-initiativet. Här tar man fram den metadatastandard som ligger till grund för de nya webbtjänsterna, och just nu diskuterar man bland annat hur Fredrik Paulssons forskning kan användas för tjänster som rör utbildning och lärande.
Det ska bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen!

Håller med Stefan om att det låter mycket intressant även om det är lite väl teoretiskt fortfarande, för mig i alla fall, men möjligheten att anpassa innehåll till deltagaren är ju helt i Vygotskijs anda...

Inga kommentarer: