torsdag 7 februari 2008

Framtidens lärande

På KK-stifterlsens blogg Framtidens lärande skriver Yngve Wallin i förrgår att
IT håller på att ändra vårt sätt att lära och är på väg att bli ett allt viktigare verktyg för vårt lärande. Det var både forskare och politiker överens om när de träffades för att resonera kring IT och framtidens lärande på Riksdagen framtidsdag. De underströk vikten av att lärare har en gedigen kompetens att använda IT i sin undervisning, och flera efterlyste en rejäl satsning på IT i lärarutbildningen

Han fortsätter med att skriva om tre initiativ.
Dels om Australien, där utbildningsministern i måndags lanserade ett fyraårigt program, ”The Digital Education Revolution” - med omfattande stöd såväl till kompetensutveckling av lärare och utveckling av digitala lärresurser som till infrastruktur.

Dels att inom EU har medlemsstaterna tagit fram gemensamma riktlinjer för lärares kompetens, ”Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications”. Här lyfts digital kompetens fram som en avgörande nyckelkompetens.

I början av året publicerade UNESCO sina ”ICT Competency Standars for Teachers”- ett antal riktlinjer för vad lärare bör kunna inom området och hur IT ska integreras för att utveckla skola och utbildning i takt med de förändringar som pågår i resten av samhället.
I båda dokumenten betonas att tydliga riktlinjer från staten spelar en avgörande roll för att kunna genomföra förändringar på ett effektivt sätt. Pedagogisk digital kompetens är inget lärarstudenterna lär sig själva även om de blir allt duktigare IT-användare. Detta visar även de studier som ligger till grund för KK-stiftelsen satsning på IT i lärarutbildningen, som inleddes 2005.

KK-stiftelsen är på väg att skapa ett nätverk kring IT och lärande där nästan alla lärarutbildningar är med. Vilket är bra. Kommunerna måste dock även ta detta på alvar och stasa resurser på att lärare på fältet får ta del av detta. IKT-pedagoger måste tid till att jobba med att öka kompetensen för de på fältet.

Som den del i detta anordnar datorn i utbildningen en serie med seminarier i landet under våren. I Malmö kommer det att anordnas ett seminarium den 8 april kl 16.00-18.30, plats Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
Mer om detta och anmälan kan du läsa om här

Inga kommentarer: