fredag 1 juni 2012

Just find a feeling pass IT on

Två av mina favoritprogram kan kombineras och ge mersmak. Jag skulle inte kunna fungera idag arbetsmässigt alltså utan Twitter och Evernote. Twitter för att scanna av vad som är på G vad gäller nyheter och information och Evernote för att samla detta. OK jag använder mig av Diigo också för att samla in men Evernote är liksom mer information. Det finns en tjänst som gör det möjligt att när jag hittar en intressant Tweet i flödet som jag vill sprida dels till de som följer mig och dels vill spara till mig själv för vidare studier senare. Tricket innefattar två av Twitters vanligaste kommandon RT (ReTweet eller skicka vidare) och @ (adressera till ett specifikt konto). Triggern är @myEN. Jag väljer att göra en kommenterad RT eller  Quote ReTweet och lägger till @myEN i denna så läggs Tweet:en upp som en anteckning i min Evernote, se nedan för hur det kan se ut. Enkelt och genialiskt. Men för att det skall fungera måste man göra lite saker som du kan läsa om här.

Inga kommentarer: