onsdag 19 augusti 2009

Kan teknik verkligen frälsa skolan?!


by unsure shot, Flickr

En intressant fråga. Teknik är inte en frälsaren i sig. Inte det som ensam skall göra allt bra, men jag tror att det är en katalysator som kan ställa allt på sin spets och göra att vi frågasätter det vi gör. För det är det som vi alltid måste göra.
  • Varför skall eleverna lärar sig hur koldioxiden rör sig i naturen?
  • Varför skall eleverna känna till Förintelsen och andra värdlskriget?
  • Varför skall eleverna kunna dativobjekt i tyskan?
  • Varför skall de lära sig skriva med pennan innan dator?
  • Varför skall du lära sig Tyska istället för Kinesiska?
  • osv... för det är väl framtiden vi skall förbereda dem inför?
Det är först när vi verkligen börjar den smärtsamma men oh så viktiga processen att ifrågasätta det vi gör som rikigt utveckling kommer tillstånd. För det krävs tålmodiga och kreativa kollegor som bollplank och energigivare men inte minst visonära ledare som får och orkar nå sina visioner.

Ur detta perspektiv har det bl.a. varit mycket intressant att följa och delta i en av sommarens stora debatter inom IKT på Binero om den interaktiva skrivtavlans vara eller inte vara i skolan. Fler inlägg i debatten finns dels på Fröken T's blog och dels på Skolväskan. Själv har jag varit inne och givit "min syn" på ämnet i ett inlägg på Binero.
Nu har även "Den golfande IT-pedagogen" dryftat sin syn på det hela och som vanligtlagt till en dimension till debatten.

Hon menar att vi är ju inte alla stöpta i samma form, så en lista som är rätt för mig är inte nödvändigtvis rätt för andra. Ett arbetsätt som passar på en plats eller klass passar inte med automatik på en annan skola eller elev. Så varför skall det ena vara rätt eller fel Varför måste allt likriktas.

En satsad krona som inte används är alltid en bortkastad krona hur billiga den än är i drift och underhåll pga stordrift medans en satsad krona som används är en välsatsad krona.
Därför tror jag på mångfald och att vi måste låtas få välja verktyg till inlärningen själva som pedagoger.

Eller för att vara mer konkret.
En stationär standardiserad PC (eller två) i varje klass rum är bortkastade pengar under mer än 85% av tiden eftersom klassrummet då står tomt. Till skillnad från en fungerande bärbar som kan avändas under hela skoldagen av olika elever eller en elev är trots kanske en högre kostnad värd mycket mer som investering!

Så varför vi inte på min skola får välja vilken utrustning vi vill till samma kostnad som det IT-avdelning vill kränga till oss förstår jag inte alls...

Inga kommentarer: