tisdag 14 oktober 2008

Utvecklar norska lärarstuderande digital kompetens?

Så står det i i Stefan Pålssons Framtidens lärande på KK-stiftelsens web. Pålsson hänvisar till en norsk undersökning som presenterades igår av ITU: Digital kompetanse i norsk lærerutdanning.
Han skriver att

Hedland och Solstad konstaterar att det inte räcker att lärarutbildningarna lyfter fram digital kompetens som ett centralt mål i utbildningen. De måste också förankra det hela i organisationen, och ge personalen den kompetensutveckling som är nödvändig.

Lärarutbildningarna måste alltså förändras i en digital och mer utforskande riktning - annars blir det omöjligt för de blivande lärarna att utveckla den digitala och pedagogiska kompetens som samhällsutvecklingen kräver.

Detta kräver samtidigt att de skolor där de lärarstuderande praktiserar blir mer i takt med tiden. Därför är det också viktigt att lärarutbildningarna börjar satsa mer målmedvetet på att utveckla och förändra de skolor som finns i närområdet. Lärarutbildningarna och skolan måste dra åt samma håll för att visionerna ska kunna förverkligas.


Intressant läsning och borde kunna appliceras direkt på sverige...

Inga kommentarer: