torsdag 25 oktober 2012

Say Say Say

Från Anna-Karin Hatt, ca 12 min in i filmen, kommer stärkande ord men också ord som sätter saker på sin spets...

Inga kommentarer: