fredag 31 augusti 2012

And there’s plan A

Hittade ett bra tips om hur man implementerar iPads i skolan. Skulle lika gärna gälla datorer.
I Best Practices for Deploying iPads in Schools finns 10 punkter.
I stort går det ut på att dokumentera vad som skall göras och ge hjälp till självhjälp. Handlingsplaner tar tid att skriva men är guld värda!
  • Skapa en FAQ som alla kan nå där ni kan svara på frågor
  • Använd er av bilder i instruktioner
  • Gör instruktionsvideor på hur man skall göra
  • Lathundar i alla klassrum hur man kopplar med bilder
Men framför allt engagera alla användare och lämna över ansvaret och rättigheterna till dem.

Inga kommentarer: