måndag 28 maj 2012

See Emily play

Physics Games Net finns massor av spel som bygger på fysiska principer som kan användas dels som spel i sig från själv hemsidan men också bäddas på din eller skolas hemsida.
Här är ett exempel:


Online Physics Games

Inga kommentarer: