måndag 2 april 2012

And when they've given you their all


Sedan en tid är TÄNK OM en av signatärerna av Digital agenda för Sverige.
Detta innebär att TÄNK OM åtar sig att hjälpa till att förverkliga denna agenda vars vision är
”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”
De åtaganden som TÄNK OM gör är
  • fortsätta utbilda ledare och lärare så att digitaliseringens möjligheter för lärande på bästa möjliga sätt tas tillvara i skolan
  • skapa fysiska och digitala nätverk för ett ökat lärande över verksamhetsgränser och branscher
  • bidra till att i debatten belysa vikten av innovationsforskning om lärande, utbildning och lärmiljöer, samt verka för att skolan får den ledande roll i e-samhället den bör ha
  • sprida och dela kunskaper om hur svenskt utbildningsväsende kan utvecklas och förändras med hjälp av digitaliseringens möjligheter
För TÄNK OM är digitaliseringens möjligheter både ett incitament till, och ett medel för, utvidgade möjligheter till lärande och måluppfyllelsen för barn, unga och vuxna. Genom att på alla tänkbara sätt bidra med vår kompetens och våra erfarenheter vill vi medverka till ett förhållningssätt som leder till ett livslångt lärande i ett framtida nätverkssamhälle för alla.”
 Tillsammans kan vi gör kedjan stark så att våra unga får det stöd de förtjänar.
Jag är stolt över att vara en del av detta nätverk.
Trevlig påsk på er  alla...

Inga kommentarer: