tisdag 31 januari 2012

1984 (who could ask for more)

Denna posten spretar lite men det handlar om information. Hur vi skapar den, vem som äger den och vem som kan sprida den.
Jag är medveten om att företag skall skydda sina intressen men en kommun är inte ett företag. Det är vi som bor i den. De som betalar den skatten som används för att driva kommunens verksamhet. Det finns lagar och riktlinjer dels från kommunal nivå men det finns nationella lagar och de skall gälla före de kommunala. Eller?!?

Först Google har ändrat sina användarvillkor vilket fått en del att gå i taket.  eller i alla fall protestera. Jag menar att det är viktigt att det förs en diskussion om hur men den skall vara nyanserad precis som Joakim Jardenberg skriver i sin bloggpost om detta. Även Janne Svärdhagen kommenterar detta i gårdagens inlägg.
Båda hänvisar till Danny Aerts inlägg på .SE om Googles nya användaravtal för tankarna till Orwells 1984.
Framför allt Joakim listar upp de viktigaste punkterna i sammanhanget. Intressant att nämna är Computer Swedens artikel om hur de nya villkoren krockar med svensk lag (PUL) i Google kan stoppas i Narvik.

Jag och vissa delar av Kommunikationsavdelningen i Lund verkar inte fungera så bra ihop (to put it mildly ;) Senaste episoden handlar om hemsidan. Lund.se är kommunens ansikte utåt. Inget fel med det. Jag tror på transparens och att sharing is caring och därför tror jag inte på LMS typ Fronter its learning Ping Pong mm. Därför dessa plattform låser inne information som inte borde vara inlåst. Om skolorna i Sverige hade visat på allt det fina vi gör öppet och ärligt så hade inte den debatten som idag förs i vissa media och från politiker håll (bl.a. han som inte får nämnas vid namn, och då menar jag inte en fiktiv person utan JB in person ;)
Men för att en hemsida skall kunna användas som informationskanal är en förutsättning att den kan uppdateras på ett enkelt sätt. Så när vi migrerande till en nya gemensam plattform (EPI-server) för att underlätta detta var jag en av beivrarna. Enkelhet att sprida budskapet av många borde ge en bra uppdaterad och levande sidan tänkte jag. Tyvärr har det inte blivit så. Dels för att det idag finns massor av direktiv på kommuner, vilket kanske är bar egentligen men framför allt för att kommunen valt en säkerhetspolicy som inte gör det möjligt för skolorna att arbeta med hemsidan på de verktyg vi valt för att på bästa möjliga sätt ge eleverna den utbildning som de har rätt till. Detta är ju trots allt vår huvuduppgifter, eller?!?
Jag personligen tycker att bild är ett fantastiskt media att sprida information på och man brukar ju säga att en bild säger mer än 1000 ord! Jo det finns möjligheter att lägga in bilder men med sju! klick för varje bild som skall läggas till hemsidan gör det i princip omöjligt att arbeta med. Att det sedan inte finns mycket till interaktion på sidan, att vi inte kan lägga till bloggar eller någon form av interaktivitet på hemsidan blir inte bättre. Inte konstigt att många skolor söker sig till andra vägar för att sprida sitt budskap. Detta ger konstiga signaler enligt min mening.
Tittar man i närområdet så har tex Velling kommuns valt en annan väg där man kan skapa bloggar och interaktion med invånarna. Ystad har en liknande lösning tack vare Joachim Thornström och har byggt upp klass-bloggar till nästan varje klass där föräldrarna ich andra kan följa vad klasserna gör.  Men inte Lund, som skall ha Sveriges bästa skolor enligt det kommunala målet...

Inga kommentarer: