lördag 30 maj 2009

Jag är med om en halleluja moment just nu!

Jag råkade gå in i mitt RSS-flöde och kollade Joachims flöde från Skolväskan. Vad ser jag om inte något nytt från Google. Nämligen Wave! 
Jag säger bara Wow. Snacka om Lund har valt fel plattform för mail mm. Dvs inte Google. Alla andra. Satsa på Google!!!!
Ni MÅSTE titta på denna film NUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!! det finns inte ord för hur Coolt det här är!
Det är e-post om den skul vara ny idag. Det fungerar oavsett OS eller Browser eller device dvs mobil eller dator! Det är inte ens klokt! Allt bara funkar direkt i htlm utan installation.
De testar direkt i fler olika webläsare samtidigt vai oliak datorer och mibiler och det är nog alfa-stadium med demo live! Snacka om confidence!!!
Titta!"!!!!!!
Vem är det bakom, jo bröderna Rassumessen som gjorde maps.google.com
Vi ser framtiden nu!!!
Världen TänkOM!
PS Ni är numera 40 st som aktivt följer denna blogg. JAg vet att ni är fler så anmäler via gadgeten till höger, please!

torsdag 28 maj 2009

Johnssons Kloka Tankar

Läser på Johnssons Tankar om svaret till Joachim Tornströms fråga på Framtidens Lärande om vilka saker som som Johnsson numera inte gör nu när eleverna och hans kollegor alla har egna datorer. Detta är vad han listar upp...
 • Jag kopierar inte.
 • Jag delar inte ut några papper (förutom de jag blir tilldelad av andra).
 • Jag skriver inte upp läxorna eller provdatum på tavlan.
 • Jag behöver inte lyssna på elever som med ett papper i sin darrande hand står och läser innantill om Nelson Mandela eller Dagen D.
 • Jag släpar inte hem elevernas arbetsböcker.
 • Jag är inte den ende som får läsa eller ta del av elevens arbete.
 • Jag behöver inte påminna elever som varit frånvarande om vad som behöver göras.
 • Jag har minskat ner mina genomgångar. (Utan att lägga in någon värdering om det är bra eller dåligt!)
 • Jag använder inte läroböcker särskilt ofta.
 • Jag har inte mycket telefonkontakt med föräldrarna.
 • Jag använder inte tid till att boka, plocka fram datorer, fördela rättvist, organisera.
 • Jag använder inte tid till att plocka undan datorer, låsa in i skåp, ladda.
 • Jag använder inte mycket av mitt gamla material. (Pärmarna på min arbetsplats står dock prydligt uppradade, otåligt väntande. Jag har inte hjärta att göra mig av med dem och deras innehåll.)
 • Jag dubbelbokför inte elevomdömen.
 • Jag använder inte videoapparaten.
 • Jag använder inte OH-apparaten.
 • Jag använder inte DVD-spelaren.
 • Jag går inte genom hela skolan för att informera en kollega om något.
 • Jag behöver inte släpa på tunga böcker.
Mycket intressant om man tänker på att den dator inte kostar mer än en timmes arbete för en lärare i månaden. Summerar jag dessa saker så blir det långt mer än en timme i månaden som Johnsson och hans kollegor kan använda till kärnverksamheten. Att utbilda eleverna för framtiden. Det är i enligt min bok väl investerade pengar.

Tänk OM!


För er som undrar vad TänkOM! står för läs mer här...

onsdag 27 maj 2009

Hur? - TänkOM!

Det har varit mycket prat.
Det har varit mycket visioner.
Det har funderats mycket
Nu är det dags för att aggera!
TänkOM!

Men hur skal vi göra. Jo jag anser att vi skall börja med att lyssna på användarna. Eleverna!
Hur tror de att de lär sig. Hur föredrar de att lära? Är vi kloka nog att för 2000-talet?
Titta på denna Slideshare från e-mentorerna och Henrik Widaeus och sedan på filmen nedan om 21th Century Schools. Materialet är tagit från England eftersom det är där, inte Sverige, som man från regering satsar på ett fält man anser vara en av de viktigaste för skolans framtid! IKT!
Titta, fundera, njut!

PS för er som testar Twitter följ gärna Henriktisdag 26 maj 2009

Augmented Reality i verkligheten!

För ett tag sedan så satte ett tips igång ett frenetiskt testande bland många. Det var sk "Augmented Reality" och man kunde få ett vindkraftverk att komma upp från ett papper... Coolt javisst men inte mycket mer än så tyckte jag då...
Nu har jag hittat två filmer på Youtube, det finns mer, som ger exempel på hur denna teknik kan användas i verkligheten..
augmented - added to or made greater in amount or number or strength, Free Online Dictionary
Den första handlar om hur vi kan använda tekniken i våra mobiltelefoner och den andra hur BMW kan tänka sig och kanske redan använder tekniken i sina serviceverkstäder...

Jag får liksom idéer för skolan. 
 • Virtuella experiment för eleverna massor av pang pang och syror mm men säkert. 
 • Dissektioner i Biologin utan att patienten dör. 
 • Tyngdlagen i fysik om och om igen utan att man slår sig,

 ja det finns massor att utforska...

Håll till godo


fredag 22 maj 2009

TänkOM:

TänkOM: handlar om "Learing to Change - Chaning to Learn!

TänkOM: Nu!eller...eller...OK det är från USA men varför göra om något som likaväl gäller för oss för...

 • Det fanns en tid då Sverige ledde utveckling.
 • Det fanns en tid då Sverige var modellen för resten av världen.
 • Det fanns en tid då Sverige var bäst på Internet, nu är vi sjua!

Ta tag kontakt med din rektor, skolchef politiker och säg din mening! det är hög tid att agera nu! innan Sverige är ohjälpligt efter....

TänkOM:

På tal om IKT och inlärning!

Hör och se Pro. Stephen Heppell tala om hans syn på inlärning och IKT.

onsdag 20 maj 2009

TänkOM:

Tänk om vi hade lärspridare i alla arbetslag
Tänk om vi hade skolledare som utnyttjar potentialen av IKT
Tank om vi hade en dator till varje elev
Tänk om vi hade politiker som fattade modiga beslut
Tänk om vi kunde förändra skolan från grunden
Tänk om vi kunde engagera eleverna i deras lärande
Tänk om i framtiden...

TÄNK OM!


I möjlighetsmaximerarnas land

by Thomas Hawk Flickr
Thomas Fürth, Kairos Future
För att se in i framtiden behöver man tid att reflektera över vad som är på gång.
Ungdommen är vår framtiden så för att se in i framtiden bör vi studera de unga idag och hur de interagerar och hur de tänker och ser på sin verklighet.
Det sämsta man kan göra för att förstå dagens unga är att minnas sin egen ungdom. Dagens ungdommar är morgondagens vuxna. Våra värderingar är låsta med två lås: Barndomen och Ungdomstiden.
Individualisering och självförverkligande eftersom öka sekularisering ökad köpkraft...
Detta betyer inte att vi blir erimiter. Människan har en drivkraft att skapa gemenskap. Kompetenskraven blir mer abstrakta. Kognitiva, informativa yrken. Vi måste hitt på våra arbetsuppgifter själva pga minst antal ledare per anställld i Europa.
Blir de någonsin vuxna i den här världen. En del tror att det är som på 20-talet. Kort skola sedan jobba jobba pension död. Sedan kom vi som läste på gymnasiet och de del på högskolan. Idag blir man tonåroing när man är 8 och fortsätter till minst 20. Arbetar mellan 30-55. Hur kul är det att gå på museum och ta hand om barnbarn i 25 år! Inga gamla och arbetsföra mest tonåringar både innan och efter arbetstiden. Ungdomstiden är förlängd, vi kan inte längre delas in i barn, vuxna och gamla utan i unga och gamla tonåringar.
Arbete måste vara kul för den ya generationen de skall ha allt! Arbeta med känsla intellekt och relationer. Vad är ett gott liv? Största hotet för generation Y är inga valmöjligheter eller att fatta fel beslut. De har många identiteter Homo Zappiens de byter skepnad hela tiden.
Hur skal vi göra
Bjud upp MEWe-generationen till dans och häng med generationen X och Y eller Rekord generationen som är de ända som har råd att köpa de dyraste varorna.
Behövs verkligen skolan i framtiden kanske som funktino men inte som byggnad...

tisdag 19 maj 2009

Future learning - today and tomorrow

Bruce Dikon, Australia Co founder of Anytime Anywhere anytime och mentor till Björkässkolan inom Inovativa skolor.
Hur kan vi beskriva "the 21th Century Learner"
Bland annat är hon en analytiska tänkare, problemlösare, effektivare komunikatörer än tidigare generationer...
Mitt mål är att hitta sätt att låta IT hjälpa barn att lösa problem som de inte kunnat lösa innan, Papert

What is the real value of accountability?
Om vi förväntas skapa en bättre läromiljö måste vi få resurserna för att kunna göra det.

Vi spenderar endast en lite del av livet i en formell inlärningsmiljö.

MIT Opencourseware
Videolectures Professor Walter Lewin . 3000 per dag-19 levde vi i "Print Era"
20 levde vi i "Brodcast Era"
21 lever vi i "Collaborative Age

Hur integrerar teknologi och pedagogik. Detta ökar pedagogens möjlighet attt nå sina elever

Vi missar vissa elever när vi går från reelt till abstrakt tänkand men med datorn som redskap kan vi hitta en ingång för att nå dessa "förlorade" elever...
Den ger oss möjligheter att modellera....

IT ökar vår pedagogiska möjligheter. Men vad skall vi ta bort. IT är inte ännu en sak utan ställer på spets vad skall vi ta med för innehåll. Vad är det vi undervisar och varför?

Framtidens lärande är att kunna göra det som vi inte blev undervisade till istället för som idag att klara av det som vi har blivit undervisade till.

Vår nuvarande modell fungerar inte. Vi måste ändra. Hur kan IT engagera unga att lära? Vi kommer aldrig dit om vi delar IT-verktygen. Det är först när varje elev har en egen dator som vi kan realisera detta.

Portugal med en vision för hela landet. 1-1
Samma sak i Uruguay och Australien. Varför inte Sverige för som Ove Lidström skriver på Framtdiens Lärande både möjligheterna och pengarna.

Vi lever i en fantastisk tid det har aldrig varit så roligt att vara lärare som idag.

Vad händer i klassrummen?


e-Strategi i Nacka kommun
Nacka kommun har som stöd en e-Strategi och en skolchef som pekar med hela handen.
www.e-utvecklarna.nacka.se

Där kan man hämta dels e-strategin och e-guiden (e-startegi IRL).
Från dessa bygger varje skolan en e-handlingsplan. Hur skall vi nå kommunens mål?
På längre sikt skall Nacka bli en 1-1 kommun med en dator per elev i alla skolor. Från Sandra Horisont.
Nacka har byggt en egen skolportal och i pedagogernas lönekritier ingår hur väl de använder sig av portalen i sin undervisning.
YBC är också en av Nackaskolor men de använder sig inte av skolportalen utan av Google Aps.
De bygger med andra ord sin egen skolportal. YBC fick kvalitetspriset Fjädern för YBC TV.
Allt är öppet för alla för att de vill få in alla i skolan.
Björknässkolan som är en av 12 innovativa skolor i världen. Lars Ekelöw IT-chef Bjöknäs talar om den resan som de under 8 år har gjort. Bjöknässkolan har gått från 41 datorer 2001 till ca 700 datorer idag. Målsättningen är att nästa höst vara en 1-1 skola för alla ner till vaktmästaren. IT-budgeten ligger idag på 1,5 miljoner.
Fokus på pedagogik i år. Ifjor var fokusen på administration 20-30 timmar per år har alla pedgoger IT-utbildningen. 12 st sk Superusers på skolan för att inspirera de andra. Utbildar eleverna i Vett och Etikett, Grundkurs i IT varje år, Elevkritierier, Källkritik och Student helpdesk som kommer från Innovativa skolor.
IT är en del av lönekritierer och en individuell utvecklingsplan för varje pedagog. De arbetar även med föräldrautbildningen med workshops skolportalen där varje pedagog informerar förlädrarna. Föräldrarna når portalen via e-Id med bland annat koppling till Bank-ID.
För att nå alla föräldrar ger de bland annat bort äldre till hem som har behov.
Är det svårt att motivera föräldrarna att få ta datorn hem. Eleven menar att det inte är några problem eftersom den ersätter skolböckerna.
Skolportalen ger föräldrarna möjlighet att delta i sin barns undervisning.
Informationsökning kräver att eleverna får hjälp i hur de hanterar informationen och hjälper eleverna att hitta de resurser som de behöver. Med hjälp av Podcasts och Filmer för de över undervisningen till eleverna . Tekniken hjälper framför allt de elever som har svårigheter men ställer stora krav på lärarna. Lärarna behöver hjälp att hitta bra resurser och program. Nacka satsar på kommunlicenser på de program som de anser fungerar.
Det finns inskrivet i e-strategin hur de skall arbeta och vad som gäller tex vett och etikett. Nacka vill sätta filter i eleverna huvud inte i datorerna. Bryter man mot uppsatta regler finns det replisarier. Se e-strategin.
Hur har pedagogiken förändrats med IT? Sandra menar att hon numera alltid är uppkopplad och använder sig av IT-verktyget hela tiden för att följa undervisningen krumbukter. Informationshanteringen blir mer effektiv, tycker en elev, vilket ger en bättre inlärning. Vi använder datorerna nästan på varje lektion. Anteckningar på en föreläsning. De får tillgång till förläsningsmaterial direkt efter en föreläsningen. Datorn ger stora möjligheter till valfrihet vid redovisningen. Eleverna driver utvecklingen framåt. De sätter press på lärare som inte använder sig av IT. Eleverna skriver mer idag och ger möjligheter till samarbete. I 1-1 projektet har eleverna inte tillgång till skrivare. Skolportalen ersätter serverutrymmet.
e-Utvecklarna fungerar som ett stöd för personalutbildningen men det är upp till varje rektor att ge utrymme för utbildningen.

När blir vi i Lund som Nacka?

Tillbaka till Framtiden


Agneta Jörbeck, verksamhetschef förskola fritid och skola i Nacka kommun
Finns det risker med att traditionell undervisning tappas bort när IT införs i skolan på bred front?
Föräldrarna känner oro men vi måste möta eleverna i den verklighet som befinner sig i. Datorn i klassrummet är lika viktigt som pennan och suddit var för oss i vår skola.
Hur kan jag som förälder stötta mitt barn med dagens IT-teknik? Varför är lärarna så rädda för IT? Med dagens IT-stöd kan vi som föräldrar delta i våra ungas skolvardag. Förberedda dessutom via skolportalen. Skolportalen ger oss möjlighet att jobba tillsammans.
Har vi verkligen råd att satsa på IT i dessa kristider? Har du några råd till skolchefer som vill satsa? Ja vi räknar in IT i vår budget som en naturlig del och är lika viktigt att anställa lärare. Björknässkolan i Nacka är utsedd till en av 12 mest innovativa skolorna i världen.
Jag har ingen dator hemma och inte i skolan heller. Vad skall jag göra? Med IT-index kan de mäta hur IT-utveklningen sker på skolorna och då kan Jörbeck ta upp detta i medarbetarsmatlen med sina rektorer. Hennes mål bilda är att det hela tiden händer något som för skolan framåt.
Hur vet du att användandet av IT i skolan ger bättre resultat och måluppfyllelse? De kan med IT-indexet visa att deras måluppfyllese är bättre men deras prov är inte bättre än våra och därför vet de inte om de mäter rätt saker. De jobbar dock för fullt för en bättre framtid men de vet att e måste titta på detta. De har redan idag mycket bra resultat. Jörbeck menar att vi har världens bästa skolor i Sverige.
Hur kan du stötta rektorer som inte vil leller "tror på" verktyget "datorn"? Genom att lönesätta rektorerna efter hur du arbetar. Ett rätt bra sätt faktiskt! ;-) Både morot och piska med andra ord.
Hur skall Nacka fortsätta att vara långt framme. Genom att fortsätta på samma sätt.

Om 5 år kommer alla våra elever att ha en egen dator!

Lyssna och lär skolchefer. Åk på studiebesök dit. Jag har kontakterna så jag visar er gärna!

Rektorn på Björknäs tänkte så här.
En elev mer per klass ger en dator till alla!

IT, Design, Kropp och Kunskap


Kia Höök, Stockholms Universitet. Director of Mobile Life
Höök gav upp att förstår lärandet tidigt utan fokuserade mer om kommunkation och hur vi bygger system för att använda kroppen i användandet av IT.
SenToy ett system där man kan styra sin Avatar med rörelser på dockan eller kroppen. Inget ljud i spelet är inga problem efteresom barnen själva lägger till ljudet. Det fungerar lika bra för vuxna som för barn, nästan bättre... ;-)
Systemet byggdes innan WiiMote. Användaren dras in i spelet.
eMoto är en textbaserad tjänst SMS med hjälp och acellerometer och tryckkänslig skräm kan man med färger visa på känslor i texten. Gester och animationer speglar varandra. Men hur vet man hur man skall tolka färg och former. Tolkning hänger ihop hur vi känner varandra. Fördelen är att man kan utelämna det som färgen beskriver.
Affective Diary som en pedometer men för kroppen men den mäter även svett. Vi avger ju svett beroende på känslor. Dessutom läggs alla data från mobilen in i dagboken. Som sedan med olika grafik visar på vad man gjort.
Kroppen och lärandet är tätt sammanlänkade. Men tänker vi på det i skolan? Var är kroppen i våra IT-verktyg för skolan? Tänk på hur populärt Wii har blivit!

Lärande = Kropp?

Det är Kia Höök är den som myntade IT-slöjd och det skall jag låta henne utveckla om jag får tag på henne på konferensen...

Roger Säljö om lärandets problem


Hur individer organisationer och samhälle återskapar håller aktuella och förnyar kunnandet.
Det har många gånger funnits mediahyper om teknik som skall förnya lärandet. Redan Thomas Edison trodde att filmen skull ta över lärobokens roll i utbildningen. Men IT har inte revolutionerat lärandet så som vi trott. Första exemplet av studier var när vi använde kilskrift eftersom det var så komplext att lära sig att man behövde undervisning för att förstå.
Människans näst största drivkraft är kommunikation och det är där IKT kommer in.
Güthenbergs tryckteknik blev den tidens sätt att lagra information och en av de största utvecklingar som skett i människans historia mycket tackvare kyrkan och deras undervisning i läsning.
Lärandet var att kunna återge information men nu är vi i ett äövergångsskeden. Från tecktens tid till den digitala tekniken. Även om det trycks fler böcker idag än innan men IT löser informationsinsamlandet och dokumentationen Det ger nya sätt att delge och ta fram information och lagra data. Vi går från konsumenter till producenter av information.
Digital teknik har skapat nya sätt att minnas, dokumentera, dela, simulera och visualisera information.
Vi står dock inför några intressant problem
Hur löser vi lagringsproblematiken?
Lagra lösningar och arbetsmodeller?
Vi lär alltmer från det komplex till det enkla utan att veta hur saker fungerar i detalj. Detta är i kontrast med skolan som den varit där man börjar med det enkla. Vi kanskriva innan vi kan skriva t.ex. med datorer.
Sammanfattningsvis håller vi på att byta metafor för hur vi lär. Vad vi behöver idag är att agera själv utför sitt medborgarskap. Vi utveckla olika metafunktion. Lärandet blir att transformera information till lärande. Dvs Kanskaper = kunskaper som vi kan.

Framtidens Lärande är nu!


På plats i Nacka och inledningsframförandet

måndag 18 maj 2009

Tack för enkäten Doodle!

by mnadi Flickr

Skall försöka få ihop tider med skolledarna inför PIM-seminarier nu i vår. Inte så lätt men då kommer Doodle.com till min räddning, helt gratis och potent!
Enkelt skapar man alternativa tider och ber alla att fylla i alla tider de kan och vips finns ett beslutsunderlag för alla som är inbjudna att titta på. Lätt som en plätt!

söndag 17 maj 2009

Den semantiska webben på G!

Läser på e-mentorerna om den semantiska webben och kan bara hålla med Henrik Wideus om att
Hur ska man förstå den semantiska webben? Ja, inte vet jag eftersom jag ännu inte känner att jag "gjort" den semantiska webben, och utan att göra är det svårt att säga vad något är. (Eller bli gjord av? - för vem gör i den semantiska webben - maskinerna?)

Den Semantiska Webben är en vision skapad av Tim Berners-Lee. Kortfattat går den ut på att låta maskiner göra det jobb vi idag tvingas göra på Webben: leta, leta, och åter leta efter rätt information i en allt snabbare växande mängd av information.


Är det dags för en förändring?

by Chris Green Flickr

Jag tycker mig känna att det är dags. Många tecken tyder på det.
Efter att igår ha sett historien om Barak Obama så känns det som ett verkligen är något på gång i USA. Jag får nästan religösa känslor när jag hör hur de talar om Obama.
Resten av världen tror att det är männen som förändrar världen men det tror inte jag. Att Obama idag sitter i vita huset beror på att en kvinna gick före. Hade inte Rosa Parks suttit på bussen och lagt grunden hade inte gången varit krattat för Dr Martin Luther King eller Collin Powel. Den första högre chefen som var svart var ju egentligen Condoleezza Rice som utrikesminster.
I IT-världen finns det tyvärr allt för få kvinnor trots att kvinnor egentligen är som skapta för entreprenörskap. Kvinnor är bättre än oss män i socialt nätverkskapande kan jag läsa i dagens SDS. Där står det att Ning skapades av en kvinna, Giana Bianchini. Ning är en plattform som låter folk skapa sina egna diskussionsforum. Bra exempel på Ning är Classroom 2.0 som jag har fått många uppslag från till denna blogg. En annan Ning är IKT i skolan som jag tidigare skrivit om. Nu har Niklas Karlsson startat ännu en efter norsk förebild som heter dela och använd. Denna länk hittar ni även bland mina Delicious länkar. Delicious är ännu ett exempel på ett socialt nätverk där man kan dela med sig av sina bokmärken til andra och hitta nya bekantskaper via dessa bokmärken. Ännu ett exempel på sociala nätverk är Diggo.com och deras grupp e-Learning 2.0 där jag hittar massor av information om webb 2.0 och hur man kan använda detta i skolan.
Fler exempel på att något är på gång är att skolporten, ett nyhetsbrev om skolan för andra gången på kort tid innehåller något om IT. Förra gången var det om min artikel i SDS den 29 april och nu läser jag om Lars Ekelöw, Björknässkolan och deras arbete med IKT i Skola & Näringsliv. Jätteskoj att Lars arbete på Björknäs uppmärksammas för det har pågått under många år och är ett mycket målmedvetet arbete med att göra IKT som en del av skolvardagen. Skall bli skoj att höra om deras arbete på Framtidens Lärande.
Som sagt det börjar hända saker.
IT's Time for a Change
PS Tittade lite på trafiken till bloggen och hittade ett inlägg som jag skrev den 1 september 2008. Då hade räknaren precis passerat 4000 sidvisningar. Idag drygt 8 månader senare har räknaren passerat 17 123 visningar! Jag känner mig hedrad av att så många verkligen läser denna blogg och lämnar kommentarer. Tack!

fredag 15 maj 2009

Öppet brev angående IKT i nya läroplanen

Precis som IT-mamman uppmanar jag alla som har synpunkter om IKT i den nya läroplanen att skriva till Stefan Skimutis på förnamn.efternam@skolverket.se snarast.

Så här skrev jag...

Hej Stefan
Feedback om vad som bör komma med i nya Läroplanen vad avser IKT.

Först och främst vill jag att vi använder termen IKT för att betona vikten av metoden inte tekniken. För mig står IT för det som inte fungerar ibland, dvs tekniken.
IKT står för sättet vi använder IT i skolan efter som K= Kommunikation som krävs för att den lärande processen skall fungera.

Jag häller med IT-mamman (http://itmamman.se/wordpress/?p=481) att jag inte tror att inte kan gå in i varje ämne och specificera hur man jobbar med IKT i just det ämnet. Jag vill hellre att det finns en övergripande mål om vad eleverna skall behärska.

Dessa mål för Digital kompetens ser jag

Informationssökningskompetens (har inget bättre namn för det idag) - dvs att eleverna behärskar hur de hittar och värderar information på nätet och i litteraturen. Gärna med kopplingar till skolbibliotek på varje skolan

Kritiskt förhållningssätt - hur man värderar källor nu och i framtiden med den socialt uppbyggda kunskapen i form av tex Wikipedia

Etistikt förhållningssätt - hur de uppför sig på Internet gentemot andra användare,

Social kompetens - hur man dessutom använder sig av sociala media för att ta emot och sprida budskap samt vilka möjligheter och eventuella faror som Internet ger.

Teknisk kompetens
- hur de med hjälp av ett ordbehandlingsprogram kan dokumentera sina idéer och förslag så att andra kan ta del av dessa,
- hur de med hjälp av ett presentationsprogram kan stödja sig själva vid en muntlig presentation,
- hur de med hjälp av ett kalkylprogram kan behandla, bearbeta och presentera data för sig själva och sin omgivning,
- känna till hur man med bilder kan få fram ett budskap. Bl.a. med hjälp av val av bild och ren bildmanipulation,
- hur man med klippteknik, kameravinklar får fram stämningar presenterade i manuset till en film.

Det vore enligt min mening katastrof om Digital Kompetens blir ett eget ämnen utan detta skall genomsyra skolans hela verksamhet men också ses som ett baskompetens precis som svenska (läsa, skriva) matematik och engelska.


Med Vänliga Hälsningar

Jonas Hällebrand

onsdag 13 maj 2009

Photostory ett fantstiskt program ännu bättre med Media Convertert


För de som arbetar med PIM3 finns ett jättebra program från Microsoft som heter Photo Story 3, som dessutom är gratis
Enkelt med bra instruktioner och plötsligt står man där med sin första film.
Ett problem har varit att eftersom jag kör MAc har jag inte kunnat se dessa filmer. De går nämligen inte att se i annat än Windows MediaPlayer (senaste) och därmed Windows eftersom Codecen som Microsoft använder inte är släppt till andra tillverkare.
Nåja nu har jag kommit på hur jag skall göra. Med ett gratis verktyg, så klart, Media Converter kan man konvertera filmen till läsbart format. Väldigt många format faktiskt och snabbt går det med en bra bredbandsuppkoppling. En film på drygt 10 MB tar mindre än 2 minuter att konvertera och ladda ner igen. YES nu behöver jag inte starta Windows via Parallells längre för den skull...

Vad gör du för IKT?

För er som inte läser Mats Larsnäs Twitter och Joachims skolväskans blogg så kommer här en film om IKT-startegi för svenska skolan. Ett riktigt bra budskap på temat

Don´t ask what your country can do for you!
Ask what you can do for your country!

måndag 11 maj 2009

Tänk att det kan vara så svårt det som skall vara lätt!

Idag fick han den, datorn!!
En egen dator, bärbar så klart. Han skall ju ha den i klassrummet sedan.
Ingen värsting men en egen dator med alla de programmen som han behöver enligt diagnosen.

 • ViTal för att få hjälp med de krånglande texterna i böckerna och på Internet.
 • Saida för att hjälpa till med orden när han skriver
 • Tio Fingrar för att han skall kunna träna fingersättning
 • Officepaketet med Officedokument Scanning för att överföra läroboken text till datorn.
 • C-Pen för att hjälpa till i Matteboken.

Ögonen glänsde och han fick visa oss hur man gjorde. Hur man loggade in hur programmen fungerade för det hade de visat honom nere på hjälpmedelscentralen.
- Vilken lättnad!
Spontan kommentar från killen med bokstavskombinationen som gör att bokstäverna hoppar och inte blir till ord i hans texter.

Idag känns det bra att vara IKT-pedagog!

torsdag 7 maj 2009

Tankar om framtiden!

Det är roligt att se ur man såg på framtiden förr i världen.
Först ett klipp från 1969Sedan ett från en gammal Apple reklam

Tänk om...

Tänk om!

Nu!

tisdag 5 maj 2009

Idag känner jag stolthet och förtvivlan!

I biblioteks sverige har man idag frenetiskt bloggat och twittrat om vad detta inslag handlar om


Slutsatsen av Kulturrådets kartläggning av landets skolbibliotek är knappast upplyftande. Inget har blivit bättre i jämförelse med den förra kartläggningen som gjordes 2002 och media bevakningen i ämnet har varit stor.

SVD - Var tredje skola utan skolbibliotek
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2834085.svd

Folkbladet http://www.folkbladet.se/kulturnoje/artikel.aspx?articleid=4872057http://plaskis.se/wp/2009/05/04/en-tredjedel-av-landets-skolenheter-saknar-skolbibliotek/


DNs artikel http://www.dn.se/dnbok/skolbiblioteken-allt-farre-1.858389

Dessutom ger Svenskbibliotekförenings generalsekreterare ger sin syn på rapporten: http://www.biblioteksforeningen.org/nyheter/g/nyhet04060.html

Det handlar i stort om att det som vi på Gunnesboskolan alltid förstått men som tydligen stora delar av resten av Sverige inte har förstått. Nämligen att

ett skolbibliotek är en investering inte bara i barnens framtid utan ett effektivt sätt att använda skolans resurser.
Synd att man även i skolan börjar tänka kortsiktigt.

Bli en stjärna på kunskap

Har idag besök från ett stort bokförlag. Många intressant frågor och förhoppnings vis även ett och annat svar. En av de frågor som fastnade i mitt minne efter förmiddagens samtal var. Varför skrivs det så mycket om er när det gäller IT? Ni har ju varken interaktiva skrivtavlor eller så värst mycket datorer! Vad svara man då? Jag försökte med att det kanske beror på konceptet vi har börjat med att fundera ut vad vi skall använda datorerna till innan vi satsar på fullt ut. Vi har arbetat fram en plan för informationssökning där IKT-pedagogen och bibliotikarien tillsammans står för informationssökningsundervisningen och vi har tagit fram en IKT-handlingsplan för vad vi vill eleverna skall kunna när de slutar hos oss. Sedan har metodiskt arbetat med detta under flera år och hela tiden försökt maximera de resurser vi har. Kanske är det därför...


Idag vill jag åter tipsa om en fantastiskt resurs! Kunskapsstjärnan som även e-mentorerna bloggar om igår. Här kan man öva på sina färdigheter inom olika ämnen. Bl.a. matematik, geografi men även tangentbordsträning. En bortglömd färdighet! Vet inte om det även i framtiden kommer vara en "nödvändighet"men det är mycket bra att kunna skriva i den takten som man tänker...

måndag 4 maj 2009

Deklarationen går som en dans!

IT kan verkligen förenkla ens liv. Minns när man förr i världen fick sitta och räkna och fylla i deklarationsblnaketten med alla bilagorna. När allt var på skrivet och fixa fick jag cykla ner till skatteskrapan i stan där jag bor för att lämna det i lådan innan 24.00 prick!

Idag kolar man igenom det för tryckta med det som ens arbetsgivare skickat för at tsedan gå in och identifiera sig med Bank-Id. Blanketterna är ifyllda och klara lite komplettering med N-blanketten och sedan signerar med Bank-Id igen. Klart. Min fru har det ännu enklare hon kan välja mellan att SMS in ett svar eller ringa ett nummer och slå några koder.

Allt var inte bättre förr...

Men varför kan vi då inte använda oss av Bank-Id för att identfiera föräldrarna?!?