torsdag 10 oktober 2013

Och natten står still den finns inte till

cc by nc joha88

Det känns som om svensk skola famlar. Famlar efter ett fokus som inte vår skolminister och därmed skolverket kan fokusera oss mot en väg in i framtiden.
Egentligen är det rätt enkelt enligt mig. Efter numera 5 år som  utbildningskonsult och massor av möten med duktiga pedagoger och skolledare så ser jag ett mönster.
Det är de pedagoger som har eleven verkligen i fokus som lyckas. I grund och botten är det synen på den unga människan och synen på lärandet som är nyckel till om eleverna skall lyckas:
finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Lgr11, Grundläggande värderingar s 3)
Så vad är det som är så svårt då! Ja det är som ett dragkampslag. Så länge de dra i samma takt och samma håll är de svåra att slå men så fort de tappar fokus faller lagets styrka och chans till seger.
Därför är ledare mycket viktig för skolans resultat. En god ledare lyssnar och känner av sin skolas pedagoger OCH elever genom att vara närvarande där lärande händer. Hen ser även till att alla dra åt samma håll genom att visa på olika sätt att driva utvecklingen framåt. Men om hen börjar förvalta sin skola utan att driva framåt så avstannar utvecklingen. Det funkar en stund men sedan börjar det man byggt att vittra i kanterna för att efter ett tag sakta men säkert falla samman.
Det kostar att vara på topp är en gammal klyscha som faktiskt stämmer. Alla utveckling kostar i energi eftersom grundtillståndet enligt fysiken är lägsta möjliga energinivå och att stå stilla är att ta ett steg bakåt som en annan välformulerad klyscha säger.
Så alla ni skoledare därute. Stanna upp (jo faktiskt ;) reflektera om hur du fungerar som ledare.
  • Är du närvarande i skolans lärande? 
  • Vet dina elever vem du är? 
  • Känner dina pedagoger att du vet var ni är på väg? 
OM inte hur kan du förändra din organisation så att du kan fokusera på ditt viktigaste och egentligen enda fokus. Dina elevers lärande för att nå det som Lgr11 säger. Jo jag vet att det finns ekonomiska hinder men dessa måste du överkomma och det går. Du kan anställa andra att göra det rent administrativa och mycket av dina arbetsuppgifter så att du dels kan undervisa elever i någon grundläggande men vikt del av lärandet. Kan vara olika strategier för lärande. Viktigast är att du lära känna dina elever och förtjänar deras respekt för när du har det så får du också dina pedagogers respekt. Sedan finns det en faktor till för att lyckas. Att det är roligt att lära. Kolla gärna in denna film om vikten av det lustfyllda lärandet.