onsdag 1 juni 2016

This Time I Know It's For Real

Här är några kloka ord från Helena Wallberg "Specialpedagogen"

Inga kommentarer: