torsdag 17 november 2016

Money, it's a crime

Attribution Some rights reserved by Tax Credits
Många är de som anser att vi kan inte köpa med kreditkort i vår kommun. Det är en Policy.
Mmm det är klart Motala och flera andra exempel har visat att det är svårt att sköta kreditkort i kommunal verksamhet. Men det står i kommunallagen att skatteintäkterna skall användas på bästa sett. Kanske inte exakt så men andemeningen är där.
Men va då tänker du nu. Jo i och med digitaliseringen och antalet iPad ute på skolorna ökar ökar också behovet att förse dem med Appar och inte minst hålla koll på vilka man har samt sköta uppdateringarna.
Detta görs idag via sk MDM (Mobile Device Management) som på ett enkelt sätt gör det möjligt att uppdatera och "skjuta ut" appar till anslutna enheter. Apple har en lösning för skolor att köpa Appar till 50% pris med ett sa kallat VPP-konto (Volym Purchase Program). På detta sätt får man en rationell och enkel hantering av detta.
Men det finns ett aber så klart. För de kommuner som säger att vi handlar inte via kreditkort blir det problematiskt. Det krävs nämligen ett kreditkort kopplat till VPP-kontot för at göra köp. De kommuner som har kreditkort gör oftast så att korthavaren är ekonomiskt ansvarig för kortet. Denna lösning kanske fungerar vid tjänsteresor men att använda sin personliga ekonomi för driften av skolan är få chefer intresserad av. Så hur gör man?
I Lund har man gjort som så här. Med hjälp av ett EPA-konto (Eurocard Purchase Account) kopplar men ett virtuellt kreditkort för onlinetjänster till VPP-kontot. Inget faktiskt kort med andra ord som kan användas i butik. För detta betalar men 300 kr per år. Den som administrerar VPP-kontot köper de appar som skall köpas. Varje dag för man en summering av Apple om vad som köpts. Dessa besked spara och bifogas sedan till den månadsfakturan som kommer direkt in i ekonomisystemet. Den som beställer är den som mottagsattesterar och sedan monteras den av ansvarig chef. Som vanligt med andra ord.
Så vaddå att man inte kan köpa med kreditkort!
Money, it's a hit
Don't give me that do goody good bullshit

Inga kommentarer: