onsdag 10 oktober 2007

Bibliotek och IKT

I fredags var jag i Arvika för en timmes föredrag om bibliotek och IKT. Jag talade om hur vi på Gunnesboskolan arbetar med skolbiblioteket i centrum i allt skolarbete och hur vi tar hjälp av IKT för att nå målen. Ett 40-tal närvarande skolledare och pedagoger samt bibliotikarier verkade nöjda efter timmen.