onsdag 16 juni 2010

Schools Out For Summer!

CC by citx BY NC ND Flickr.com
En riktigt härlig sommar önskar jag alla mina läsare. Själv rivstartar jag sommarlovet med en resa söder ut i två veckor. Utan dator! och utan iPhone! Totalt bortkopplad är meningen i alla fall. Denna blogg kommer med andra ord inte att uppdateras förrän augusti. Tack för denna terminen och välkommen tillbaka i höst då nya utmaningar står inför dörren. För mig betyder det idag att jag är bokad för fem inspirationsföreläsningar på olika skolor samt Mötesplats Skola i Göteborg.
Men även en fortsättning efter PIM i Lund där vi skall erbjuda skolorna fortbildning i samklang med den nya IKT-strategin. Skoj!

PS glöm inte att sommar även finns som podcasts. Jag har kvar några från i fjor som jag tar med mig ;)

PSS En tanke att ta med sig under sommaren som kommer från Dr P.O. som ni måste läsa...
Han skriver
Det florerar en mängd teorier som försöker smutskasta FN:s klimatpanel och miljörörelsen. Vem vet, vissa av dem kanske är rätt!
Ett av grundkriterierna för god vetenskap (till skillnad från pseudovetenskap) är att alla hypoteser skall vara falsifierbara. Vad detta betyder är att om en forskare gör ett påstående, till exempel något i stil med ”Människan påverkar global uppvärmning”, måste detta teoretiskt gå att motbevisa. Det skall alltså vara möjligt att testa teorin för att kunna se om den håller eller inte. Exempel på en icke-falsifierbar hypotes är ”Gud finns”. Denna går inte att bevisa eller motbevisa och kan alltså inte studeras vetenskapligt (sen får Intelligent Designlobbyn säga vad de vill).
Vi står alltså inför en situation där forskarna kan ha fel. Det finns en chans att den globala uppvärmningen beror på helt andra faktorer än de som vi hittills har observerat. Vad spelar då detta för roll? Egentligen ingen alls.
Vi har helt enkelt inte råd att chansa. Eller, som denna skrämmande och utmärkta film klart och tydligt visar, vi måste tänka i kolumner och inte i rader:

Vad tror ni själva. Jag tror som Dr P.O. tycker dvs att FNs klimatpanel har rätt men framför allt tror jag att vi inte har råd att chansa! Även jag är en kolumnmänniska.

torsdag 10 juni 2010

Or is happiness a little more like knocking On your door

Michael Zimmer, som skriver The Pursuit of Technology Integration Happiness, har publicerat en bra 17 sida Ebook titeln Tools for the 21st Century Teacher eller Verktyg för 21: a århundradet lärare. I ebooken presenteras ett antal olika webbaserade verktyg som kan användas i nästan alla klassrum oavsett ålder, innehåll och område. Michael gör ett särskilt bra jobb med att förklara Prezi och Glogster och hur dessa två resurser kan användas i klassrummet. Du kan läsa dokumentet nedan eller ladda ner den här


Open publication - Free publishing - More 21st century

Tack till Bengt för tipset.

Happiness is just outside my window
Would it crash blowing 80-miles an hour?
Or is happiness a little more like knocking
On your door, and you just let it in?

More lyrics: http://www.lyricsty.com/lyrics/t/the_fray/#share

tisdag 8 juni 2010

I Wanna Hero!

I’m holding on for a hero ‘til the end of the night
He’s gotta be strong
And he’s gotta be fast
And he’s gotta be fresh from the fight

Denna föreläsning har jag visat för på denna blog men bra förälsningar kan ses massor av gånger...
Njut

måndag 7 juni 2010

You Say, You Wanna Revolution...

Well you know.
We all wanna change the world....
En av Beatles bästa låtar, Revolution, får stå till grund för detta inlägg därför den sammanfattar en hel del av det som En-till-En, 1-1 mm egentligen står för egentligen. Man skulle även kunna säga så här.

En-till-En, är mer än en dator! 

Därför att datorn är egentligen inte intressant i sammanhanget, på samma sätt som att Portfolio-metodiken egentligen inte handlar om portfolion utan om att lära sig att lära.
Nej En-till-En handlar enligt mig om att riva ner den skolan vi känner idag för att kunna bygga upp en ny som är anpassad till framtidens behov. Den skola vi har idag är byggd för industrialsmens villkor där varje individ var en kugge i processen och alla måste arbeta åt samma håll, genom att specialisera sig att t.ex. som Charlie Chaplin i Moderna Tider skruva i två muttrar så snabbt och effiktivt som mäjligt. Vår framtid vet vi lite om men att den skulle kräva av de nya medborgarna att bara kunna skruva i en mutter och göra vad de är tillsagda är vet vi att så inte är fallet. Den moderna människan står inför en helt ny värld med utmaningar som vi inte ens vet något om. De ksall kunna lösa problem som vi inte ens har förstått är problem ännu inom branscher som inte ännu är uppfunna. Varför skall de då lära sig att sitta i rader och svara på frågor som läraren ställer. Nej moderna människor måste lära sig att ställa sina egna problem och lösa dessa på bästa sätt och i som nation måste se till att varje elev lyckas på bästa sätt efter sina förmågor. Det är här datorn kommer in. Den ger nämligen alla möjlighet att lyckas och kunna redovisa på det sätt som passar just dem. Den ger pedagogen möjlighet att ställa problem som känns verkliga, engagerande och inte minst roliga och därför stimulerar eleverna till att vilja lära sig att lära för framtiden.
Stefna Pålsson skriver i sin Omvärldsblogg om New York skoldistrikt som genom New York City Innovation Zone (iZone), en satsning på att förnya undervisningen och att anpassa skolan till dagens krav. Under läsåret 2010/11 kommer drygt åttio skolor och 13 000 elever att delta i satsningen, vars syfte är att överskrida industrisamhällets ramar för att istället hitta nya arbetssätt och rutiner.
Den typen av initiativ behövs i Sverige med. Det räcker inte med att bara köpa en dator till varje pedagog och elev. Vi provade med ITiS att ge varje lärare en dator. Utan processtöd och fortbildning kommer det inte att ske den skolutveckling som vi vill få tillstånd. Lunds kommun är på god väg med sin nya IKT-handlingplan nu gäller det bara att göra verkstad av de fina orden och inte glömma målen som är satta. Stefan Pålsson fortsätter i sin artikel
De skolor som valts ut att delta i iZone kommer att inrikta förnyelsearbetet på en av tre kategorier:
  1. Nytänkande kring arbetstid och bemanning. Här hoppas man både öka undervisningstiden och lärartätheten – och förbättra elevernas lärande.
  2. Individuell anpassning med hjälp av it. Genom att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov vill man höja deras motivation och prestation.
  3. Undervisning online. Ständig tillgång till vägledning och lärresurser på nätet kan förhoppningsvis bidra till att individanpassa undervisningen och ge bättre möjligheter för eleverna att få den hjälp och vägledning som de behöver. Samtidigt förändras lärarrollen för dem som undervisar online, från en förmedlande till en mer coachaktig roll.
 Det finns kritiska röster även i NYC precis som här i Sverige men den som lever får se. Jag har i alla fall gjort mitt val!

onsdag 2 juni 2010

There Will Be Blood...

CC Abhishek Jacob BY SA, Flickr.com

Läser på Per Falks blogg IKT i skolan om en intressant blogg som heter Six Pixels of separation där man kan läsa om hur VD:ar kan ha svårt att ta in Internet i deras marknadsföring och begreppsvärld.
"The Web has been around forever and yet it is not in the blood of the executives who staff the top echelons of companies. Make no mistake, they are smart, they are successful and they want to do better. But the web is such a paradigm shift that if it is not in your blood it is very difficult to imagine its power and how to use it for good. How do you demand innovation & creativity & radical rethink if you can't imagine it?”
Jag håller verkligen med Pelle att det verkligen stämmer bra in på det som sker i skolan idag med den nya tekniken och den nya synen på kunskap och hur detta kommer att påverka skolan. Den som lever får se. Tack Pelle för tipset.

PS dagens blodiga sångcitat kommer från Lizzy Borden och låten There Will Be Blood Tonight

tisdag 1 juni 2010

Now it's time to leave the capsule if you dare...

I denna blogg skriver jag ofta om det breddadetextbegreppet och New Millenium Learners. Att vi med datorns hjälp kan ge elever uppgifter som inte gick innan datorerna. En av dessa uppgifter är att redovisa eller undervisa i form av en Podcast. Hur gör man? och vad bör man tänka på? och var publicerar man sedan? Svaret på dessa frågaor och andr afår du i följande Slideshare


Rubriken kommer från David Bowies geniala Space Oddity och fortsätter
This is major Tom to ground control, I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
Here am I floatin' 'round my tin can far above the world
Planet Earth is blue and there's nothing I can do

More lyrics: http://www.lyricsfreak.com/d/david+bowie/#share