torsdag 27 september 2007

1 – 1, Mac till skolorna i Falkenberg

Jag läser med glädje om 1 – 1 projektet i Falkenberg.

I förordet till projektplanen skriver Fredrik Höper, Utvecklingsche och Kristina Björk, IT-samordnare

Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg vill ge alla våra barn och ungdomar förutsättningar för att ta steget från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva och kreativa producenter med framtidstro, genom att erbjuda dem kompetent vägledning i en modern, stimulerande lärmiljö.

Genom att våga välja egna vägar och skapa nya spår i sanden hoppas vi kunna förbättra och utveckla lärmiljön i Falkenbergs skolor, och därmed ge våra barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att nå framgång och uppnå sina mål och drömmar i livet. 1-1 projektet är ett av stegen i den riktningen.

Wayne Gretzky, välkänd hockeylegend, lär en gång på frågan om varför han var så framgångsrik ha svarat:
”De flesta av mina medspelare åker dit pucken är.
Jag åker dit pucken är på väg.”

Det är där vi vill placera Falkenbergs skolor.


Jag blir så glad när jag ser att det finns kommunen inte bara skolor som vågar vara annorlunda. Som tänker och satsar med ett mål i sikte och inte bara gör som alla andra...

Snyggt jobbat Falkenberg och stort lycka till med projektet, som jag kommer att följa med stort intresse.

Personligen tror jag dock inte på 1 – 1. Det är bättre med mobila klassrum. Därför att jag tror att datorerna då blir bättre utnyttjade en en hårt ansträngd ekonomisk situation en att ha stationära datorer i klassrummen är HLET förkastligt. En bärabar dator som tas in vid arbete blir aldrig ett lekinstrument. Miss förstå mig inte jag menar ett lek kan vara lärande men bara om det sker under handlending, vilket blir fallet i klassrummet och inte på rasten...

Däremot tror jag på en blandad miljö för att vänja eleverna till en omväxlande framtid.
De flesta ev våra elever kommer att arbeta med arbeten som inte ens finns ännu. Tänk på det!
Idag är PC med Windows dominant men vad vet vi om framtiden. Web 2.0 tar ut applikationer på webben utan behova eller krav på användarens OS... Microsoft skakar, eller jag skulle göra det om jag var dem...

Att sedan världens bästa OS skriva Mac OSX är en annan sak. Varför skall inte elverna få se det bästa också och sedan själva välja...

måndag 24 september 2007

e-Portfolios och Digital Natives

Har haft äran att än en gång lyssna till Ian Fox och Spencer Baty.
Ian talade om e-postfolios och hur skillanden mellan data vanan mellan lärare och elever kan beskrivas.
Han menade att eleverna är Digital Natives medan de flesta lärare är Digital Immigrants och hade en poäng när han sa att vi är den sista generationen lärare som kan välja om vi skall använda IKT i vår undervisning. I framtiden kommer eleverna kräva att IKT är en del av deras skolvardag. Därför är det så himla bra att PIM finns
e-Porfolios bör innehålla de delar som inte kan dokumenteras på papper. Digitala inlämningar och läroplattformar måste utormas så att vi kan ta till vara elevernas krestivitet med de "nya" media, Podcast, Videocasts mm Filmer och digitalt berättande är andra exempel.