måndag 22 juni 2009

Sommarlov!!!!!!!!

Sommar
SommarWordle på en dikt av aandreaVitez Poeter.se

Nu är det äntligen sommarlov och tid för avslappning laddning av batterier mm
Det betyder att det inte kommer att ske så många uppdateringar på denna blogg förrän den 10 augusti då jag är tillbaka på skolan.
Då är det mycket spännande på gång.
  • Tänk OM! om man kommer med
  • Ny lärplattform
  • Nytt e-post system som faktiskt redan fungerar, tack för det IT-avdelningen
  • Nya uppdrag som föreläsare, Umeå och Karlskoga har redan hört av sig.
  • Skolforum med bla Teachmeet
  • Skolverkets referensgruppen träffas
  • BETT i januari
  • och mycket mer.

Vi ses och hörs men innan dess
en riktigt härlig sommar!


PS glom inte Sommar i P1 som podcast eller IRL...

torsdag 11 juni 2009

IKT i skolan av i dag men inte över allt!

Denna film visar att det som vi för det mesta skriver om som Framtidens Lärande finns här i dag nu!
Framtiden är redan här!
Det är dags att aggera nu!

Teknologin finns här idag och den ryms inom vår budget. Det handlar bara om att vi måste Tänka OM! Skolan har gott om två saker. Tid och pengar! Det handlar om hur vi använder oss av dem...
Det har talats mycket om teknik och verktyg men det måste talas om hur vi använder denna till att förhöja elevernas upplevelse av skolan och göra skolan mer lustfylld. Film visar på många olika sett att använda tekniken till just lustfyllt lärande. Så gör som mamman i filmen. Engagera dig i dina barns skola och uppvakta politiker och tjänstemän så att vi i Sverige som satsar mest pengar av alla länder på skolan också kan ge våra elever en framtid med hjälp av bland annat teknik. Teknik som vi faktiskt har råd till även i en den lågkonjuktur som vi nu befinner oss. För hur skall vi komma ur den om vi inte satsar nu?
Men det kräver att skolan skaffar sig ett nytt "Mind Set!" Ett nytt sätt att tänka Tänk OM!Jag hade förmånen att vara en av 15 utvald personer som i förrgår fick träffas och diskutera just detta. Hur vi får Sveriges skolor att tänka om inom ramen för TänkOM! projektet som Rektorsakademien och Apple startar till hösten inom Apples 1-1 projekt. Tanken är att skolor som satsar på 1-1 får utbildningsplatser för rektorer och av rektor utvalda lärspridare. Denna utbildning är inte teknisk utan handlar om hur vi gör för att ställa nya utmaningar och uppgifter till eleverna så att vi till fullo kan använda datorernas potential. Jag ser mycket framemot att få vara med om att verkligen utföra en förändring av skolan. Eller som en av deltagarna sa under dagen. Spräng skolan!
Tack till Pellepedagog för filmen och Rektorsakademien för chansen...

måndag 8 juni 2009

Såklart att eleverna skall göra film!!!

Varför har jag inte tänkt på det! Men Joachim och Ugglemamman de är smarta de...
Så klart att vi skall använda elever som vill till att göra instruktions och demonstrations ochgenomgångsfilmer. Med eller utan elever som skådespelare. Läraren kan ju agera och eeverna filma och redigera. Varför inte i stället för att förbjuda dem att jobba!

Ärligt talat… Varför ska Sveriges lärare göra en massa instruktionsfilmer… när vi har barn och ungdomar som kan göra det? ;)

Om jag har förstått det rätt är det Ugglemammans dotter som gjort denna som praouppgift. En utmärkt sådan, om det enkla och smidiga bildredigeringsprogrammet Picnik.

Mer! Fler!Tankar om lärandet från eleverna!

Tack till Decembertjej för att hon visade mig klippet via hennes eminenta blog med samma namn. Intressant synpunkter från eleverna som sagt...

fredag 5 juni 2009

Integration av IT i undervisningen förbättrar elevernas resultat

I omvärldsbloggen står det idag att går var det för sjätte gången dags för State Educational Technology Directors Association (SETDA) att publicera sin årliga nationella redovisning av utvecklingen inom programmet Enhancing Education Through Technology: Focus on Technology Integration in America’s Schools. Rapprten...
...beskriver fem trender som man tror kommer att spela en stor roll för de kommande årens utveckling av det amerikanska skolväsendet:

1. Den pedagogiska IT-användningen ökar i de amerikanska K12-skolorna, det vill säga både på grundskolan och gymnasiet, och detta har en klart positiv effekt på elevernas lärande och prestationer. Man konstaterar också att den gynnsamma utvecklingen är särskilt tydlig i skolor i socialt utsatta områden. Här har det pedagogiska nytänkandet och teknikanvändningen ökat med 31 procent samtidigt som det har skett en tydlig förbättring av elevernas prestationer i läsning och matematik. När det gäller läsning har elevernas prestationer ökat med mellan 17 och 33 procent, och i matematik presterar de mellan 18 och 36 procent bättre.

2. Allt fler delstater erbjuder “virtuella skolor”, det vill säga möjligheter för eleverna i de olika skolorna att läsa kurser och följa undervisningsförlopp online. Eleverna är alltså inte beroende av det kursutbud som finns lokalt, utan får en större valfrihet. Detta är både bra för de elever som behöver särskilt stöd och de som vill ha större utmaningar.

3. Satsningarna på fortbildning är en grundsten i programmet och nu börjar detta få genomslag ute på skolorna. Allt fler lärare får möjlighet att genomgå fortbildningsinsatser som ger de kunskaper och insikter som krävs för att teknikanvändningen ska kunna integreras i deras undervisning på ett naturligt sätt. De börjar arbeta på nya sätt och undervisningen kan ta nya vägar.

4. Allt fler delstater kräver att de skolor som får stöd ska delta i forskningsprojekt och utvärderingar som genomförs av delstatens skolmyndighet. På så sätt blir det enklare att garantera att arbetet genomförs på samma sätt och enligt vedertagna metoder och principer.

5. Elevernas praktiska IT-kompetens blir allt bättre för varje år. Här handlar det både om att använda datorn på ett effektivt sätt och att kunna hantera informationsöverflödet på nätet.

Teacher On Demand, TeachMeet och Mediabrus

Teacher On Demand är en resurs som man skulle kunna skriva om i oändlighet.
Nu har Johan dessutom lagt till möjligheten att följa uppdateringar via RSS samt som sig bör visar han det nedan i en film från tjänsten...Tänk OM varje lärare producerade 3 filmer var vilket bibliotek vi skulle ha....

TeachMeet är en företeelse från andra sidan Nordsjön som jag tycker låter jätteintressant. Fick aldrig möjlighet att delta TeachMeet under BETT i fjor men Per Falk som var där blev exalterad!. I år stor stasar man från BETT-sida och erbjuder lokal för alla tre! kvällarna under BETT-10. Kan knappt vänta!

Det känns fortfarande som om jag inte kan smälta allt från Framtidens Lärande men det har tydligen andra gjort. dels skirver IT för Pedagoger om mitt och tre av de fyra andra IKT-pedagogernas framförande om Web 2.0 i undervsingen som var minst sagt välbesökt. Skoj!

Läs även Livskraftig förändring av undervisning och lärande sker underifrån en intrevju med Stephen Heppell

tisdag 2 juni 2009

Frustrationen ökar!


Jag känner att frustrationen bygger upp inom mig. Trots att vi har ett bra koncept på min skola. Vi har sedan 8 år arbetet målmedvetet för att IKT skall vara en del av elevernas skolvardag. Vi har blivit uppmärksammade i press och media. Vi är förnärvarande den skola som levererar elever med 4 högsta betygsnittet i årets skolkommun och den skola som har alla behöriga till gymnasiet till hösten bland årets nior.
Men ändå är jag inte nöjd!
Vi har under fem år betalat 675 000 SEK till IT-avdelningen för att driva 53 PC på skolan. Tanken med den centraliserade driften var att det skulle bli billigare och vi skulle få en fungerande plattform med program som bar sköts ut til ldatorerna efter några klick i ett webgränsnitt. OK vi har 53 fungerande PC men vi har inte fått välja fritt vilka program som vi vill köra. Först förra månaden dök tex Skype upp. Inför omläggningen til Live@Edu visade det sig att vi inte kunde se på Microsofts egen reklam om produkten trots att vi skall vara en Microsoft kommun...
Nu till hösten måste vi byta ut samtliga PC mot nya för att få service och underhåll på dessa så under en tre år period räknat från höstterminens start skulle vi kunna köra enbart bärbara MacBook med bättre prestanda och program på skolan. Detta skulle betyda att varje pedagog fick en egen! dator och att alla tre arbetslagen dessutom fick tillgång till 10 elevdator (MacBook) per lag och att vi skulle kunna utrusta biblioteket med 8 iMac, bildsalen med 6 iMac. Och detta till samma kostnad som fasta PC i plattformen.
Nu tänker du varför gör ni då inte det.
Jo det visade sig att när vi ville lämna tillbaka/skrota alla PC på skolan så kunde man inte lova att vi slipper betala för de datorer som därmed inte har längre!??!?! utan vi skall i ren solidarietet till resten av kommunen betala för tjänster från IT-avdelningen som vi inte vill använda. PC-datorer i plattformen. Var är logiken i detta? Skall vi inte ge våra elever den bästa utbildning vi kan med den elevpeng som vi får per elev. Är det inte rektor som är den pedagogiska ledaren och skall inte pedagogen få välja vilket läromedel som han/hon skall använda?
Vi skulle alltså kunna utrusta skolan med toppmoderna datorer som kan ge eleverna ett större engagemang och bättre måluppfyllelse med samm budget men hindras av ängsliga tjänstemän som inte förstår! Politeker som har fattat ett beslut om en enhetlig IT-miljö- Men det är ju ett läromedele vi talar om. De skulle aldrig drömma om att inför en enhetligt läroboksmiljö med katekesen som ända tillåtna lärobok! i alla ämnen! Eller hur?
Ibland blir jag så trött!

måndag 1 juni 2009

Måla med din iPhone


Tack vare Cecilia kom jag denna app på spåren.

I amerikanska media fick nyheten en del utrymme nyligen. Brushes, som applikationen heter, låter dig helt enkelt måla direkt på din iPhone. Som en konstnär säger i intervju.
Det mest fantastiska med applikationen är att den är mobil, man har alltid med sig verktygen och att det är ingen rengöring efteråt...