fredag 30 maj 2008

Lite fredags trams till oss som varit på NZ och er andra med..

Hittade till denna underbara film via eleverna.
Det stämmer att man lär så länge man har elever. Någon sa en gång
sån länge man har en lever ...


torsdag 29 maj 2008

Mamma vet bäst?!

Nu börjar de digitala infödingarna växa upp. De känner inte till en värld utan internet, men frågar ändå mamma om råd. Antropologen Katarina Graffman reder ut hur det är ställt med dagens ungdom. För oss digitala immigranter.

Läs mer på idg.se

Share and share alike...

Lyssna och lär! Både av hur man framför sitt budskap med en kraftfullt presentation och ett viktigt budskap om Creative Commonds. Vad är ett brott och varför måste vi bekämpa, kanske gå till krig mot dagens copyright-lagarna...


Video thumbnail. Click to play
Click to play

Tack till Richard Gatarski för tipset om Lessing och idéen till bloggen
Numera har även skolans hemsida en CC logga med för att visa att vi stödjer idéen om Creative Commonds...

torsdag 22 maj 2008

Learning to Change - Changing to Learn

I den bifogade filmen med samma namn som rubriken lär jag mig att än en gång står skolan inför en jätte utmaning. Att gå in i informationsåldern och de ungas nya värld.
Vi får höra att Litteracy (kunskap) för framtiden är att veta hur man:

  • hittar information
  • källkritiskt kollar den
  • kombinerar den
  • lånar av den
  • kommunicerar den
  • sammarbetar runt den
  • använder den till att lösa problem

 Inte att man lär sig allt man måste vet i framtiden.

En helt annan modell än den vi växte upp med...

Dessutom har den ett viktigt budskap: samhället digitaliseras snabbt men utbildningssektorn halkar efter. Den ligger till och med efter kolgruvorna! Alltså är det angeläget att börja tänka - och handla! - för att få fart på utvecklingen.

som Stefan Pålsson skriver i Framtidens lärande.

Se filmen och diskutera, mycket intressant Stefan avlutar med

Men kanske kan den fungera som en möjlig katalysator för debatten som även når in till beslutsfattarna? Och den har ju ett mycket tänkvärt innehåll!

Titta på videon - och börja diskutera!


onsdag 21 maj 2008

Jag känner mig hedrad igen!Jag har precis blivit tillfråga om ett gig på Skolforum i höst. Jätteskoj. 
Skall tydligen vara en del av MSU, då heter de väl Skolverket, deltagande på IT-torget.
Tack Annette och Christina det skall bli jätteskoj och som sagt mycket hedrande.
Tänkte följande som puff i katalogen

En IKT-pedagogs Fundringar om söka, värdera, använda - digital kompetens som skolan behöver 

Jonas Hällebrand, IKT-pedagog från Gunnesboskolan i Lund, berättar konkret och vardagligt om det pedagogiska samarbetet mellan lärare och bibliotekarier. Hur kan man arbeta med informationsökning samt dra nytta av samordningen kring skolans material och resurser?


Snart kan du använda multitouch på valfri dator

Skall man tro Apple och Pyttmjuk kommer Multi Touch, tekniken i iPhone och iPod Touch, att bli jättestort...

Nu finns det snart ett billigare alternativ genom ramverket Lux som idagarna visades på en video, se nedan, på Youtube. Som ju i sig är en jätteresurs, eller hur skolsverige...

För mer info läs på Gizmodo om en intrevju med skaparen Christina Moore

tisdag 20 maj 2008

Privatsajter filtreras bort

Rubriken finns att läsa i dagens CS
Undersökningar visar att de anställda surfar bort flera timmar i veckan. Allt fler arbetsplatser börjar filtrera bort privatsajter. "Vi spärrar en herrans massa adresser och fildelningsprotokoll", säger Smittskyddsinstitutets it-chef Mikael Strålfors.
Detta är samma inställning som många skolor har och många fler haft, om att man måste filtrera bort det "skadliga". Stäng sajter som inte anses passande i skolan vilket i er för sig är vanligare i USA. Sidor typ Youtube, IM mm, som om de används rätt är ovärderliga som resurser i undervisningen. Även mobiltelefoner hamnar här ibland. Låt eleverna anväända mobilerna till något nyttigt. Fotografera tavla t.ex. efter en genomgång så lär de sig att använda resurserna till något positivt.
I papperbilagan har jag för mig att någon uttalar sig om att det inte är lösning att filtera bort innehåll utan att man skal lita på de anställda och att även om en del jobbsurf kan ses som privat så surfar många hemma på jobbrelaterat innehåll...
Det är ju så vi bör göra i skolan. Att salutogent se på elevernas arbete mot det målet som ställt upp. All inlärning sker ju inte inom skolans ram och allt arbete sker inte på kontoret.

Stora Företag - Lite Fantasi


Just nu genomför Sony BMG en unik kampanj på Bilddagboken med syfte att marknadsföra Amanda Jensens debutskiva.
läser jag i Stig Roland Rasks Unga Nätkulturer. Han avslutar med
Fantastiska möjligheter ligger och väntar på de företag som är lyhörda nog att använda dem på ett smart sätt. Och risken att göra bort sig väntar på de övriga ;-)
Läs mer i blogg inlägget för det finns massor av mer intressant läsning  där...

Mer flexibla lärandemiljöer

Sitter på tåget hem från i ett gig i Örebro där jag pratat om Gunnesboskolans sätt att använda Bibliotek och IKT i undervisningen i Axiells regi. I publiken satt 25 bibliotekarier, skolbibliotekarier och lärare. Lite svårflörtade men de var med på idén till slut. Biblioteket som skolan hjärta.

Läser i IT och lärande om att...


Idag disputerade Fredrik Paulsson på en intressant avhandling om lärplattformar och lärobjekt vid KTH i Stockholm: Modularization of the Learning Architecture: Supporting Learning Theories by Learning Technologies. Fakultetsopponent var Miguel-Angel Sicilia, som sedan flera år tillbaka forskar och undervisar kring lärandeteknologi och den semantiska webben vid Alcaláuniversitetet i Spanien.

Fredrik är verksam vid Institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet, och har länge arbetat med en rad konkreta projekt inom det här området. På senare tid har han framför allt ägnat sig åt söktjänsten Spindeln och EU-projektet MELT, som gör det enklare för lärare och elever att hitta digitala lärresurser som kan användas i undervisningen.                   

Hans utgångspunkt är att de båda begreppen lärplattform och lärobjekt har sina rötter i ett behaviouristiskt perspektiv på undervisning som numera ofta upplevs som alltför fyrkantigt och förenklat. Därför förespråkar han istället ett mer modulärt och flexibelt synsätt, så att det blir möjligt att skapa digitala lärmiljöer som kan anpassas till den konkreta lärandesituationen. Lärprocessen kan inte förutses som ett visst antal givna steg som följer på varandra, utan beror helt och hållet på de villkor som gäller i olika situationer.

I avhandlingen skisserar han ett ramverk för en virtuell lärandemiljö som kan anpassas till olika lärandesituationer och -perspektiv. Ramverket kan även kombineras med den pågående utvecklingen mot en mer semantisk och intelligent webb. Här är målet att tjänster, baserade på metadata, kan ta hänsyn till användarnas olika önskemål och behov.


En stor del av arbetet mot den semantiska webben, ibland kallad Webb 3.0, sker inom det så kallade Dublin Core-initiativet. Här tar man fram den metadatastandard som ligger till grund för de nya webbtjänsterna, och just nu diskuterar man bland annat hur Fredrik Paulssons forskning kan användas för tjänster som rör utbildning och lärande.
Det ska bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen!

Håller med Stefan om att det låter mycket intressant även om det är lite väl teoretiskt fortfarande, för mig i alla fall, men möjligheten att anpassa innehåll till deltagaren är ju helt i Vygotskijs anda...

måndag 12 maj 2008

Leijonborg kräver it-kunniga lärare

Jag läser i idg.se idag om att utbildningsminsitern kräver att IT skall bli en naturlig del i lärarutbildningen.
Sveriges blivande lärare ska bli bättre på informationsteknik. Högskoleminister Lars Leijonborg lyfter nu it-kompetens som ett prioriterat område när lärarutbildningen görs om.

Detta är mycket glädjande. Jag har skivit om det tidigare, hoppas bara att han kan få med sig Björklund...
Även Jan Svärdhagen tar upp det i sin eminenta blogg IT & Etik

Ultrabilliga notebooks väntas bli skoldator enligt analysföretaget IDC


Ultrabilliga notebooks väntas enligt analysföretaget IDC inte bli någon succé på konsumentmarknaden, skriver analysföretaget IDC i en ny studie "Worldwide Ultra-Low-Cost Notebook 2008–2012 Forecast".

"Prisskillnaden mot fullt utbyggda billiga notebooks blir rätt liten och många konsumenter kommer att föredra att betala lite mer och få en fullt utrustad bärbar dator", säger Bob O´Donnell, analytiker vid IDC. "Samtidigt kommer tillverkarna på grund av de små marginaler som de ultrabilliga bärbara datorerna ger att lansera dessa som en extradator och inte som en dator som ersätter en dyrare."

Det är just som en extra bärbar dator och som skoldator som IDC ser en framtid för den här typen av ultrabilliga produkter. Analysföretaget definierar en ultra low-cost notebooks som en notebook under 500 USD med en skärm större än 7" diagonalt, ett operativsystem som understödjer tredjepartsprogram, ett tangentbord och trådlös bredbandskommunikation.

IDC räknar med att marknaden för denna kategori datorer utvecklas från cirka en halv miljon sålda enheter 2007 till fler än 9 miljoner sålda enheter 2012. Men på grund av de låga genomsnittspriserna blir den globala omsättningen mindre än 3 miljarder USD år 2012.

IDC tror att de här ultrabilliga datorerna kommer att stå för mindre än 5% av konsumentmarknaden år 2012 men över en tredjedel av skolmarknaden samma år.

fredag 9 maj 2008

Arne är Kung! Trevlig helg

En underbar episod med en extremt dålig förlorare.
Alla som stått i en liknande situation känner med Arne som hanterar situationen på ett helt fantastiskt sätt. Hej Arne

torsdag 8 maj 2008

KK-stiftelsen välkomnar nya direktiv om digital kompetens i lärarutbildningen


Den digitala kompetensen lyfts nu fram i utredningen om en ny lärarutbildning. Utbildningsdepartementet slår fast att digital kompetens är nödvändig för att vara delaktig i dagens samhälle. Tillsammans med digitala läromedel och internet innebär tekniken att lärandet underlättas och vidgas.
Läs mer på KK-stiftelsens hemsida

Det glädjer mig att Utbildningsdepartementet äntligen kommit till denna insikt!
att de sedan har en Mac på sidan gör mig ännu gladare... ;-)

Man har de ledare man förtjänar!

Som någon sa i en blogg jag läste men inte minns vem...

Han fortsatte med att säga

... vad har jag gjort för att förtjäna Jan Björklund?

I en annan blogg som jag med stort nöje läser, Ulf Tornberg är nämligen rektor på min skola eller rättare på en av mina skolor. Han är dock en ledare som jag har stor respekt för. I sin blogg Ledarbloggen skriver han igår om Klass 9A...

Trots det kan jag ge programmet ett berättigande, eftersom det ju faktiskt fokuserar ett väldigt väsentligt ämne; lärande. Problemet med serien är att "vanliga" människor inte har så lätt att skilja det ena (vettigheterna) från det andra (flosklerna), och därmed blir det en ganska snedvriden bild. Också en ganska "lättköpt" bild, som är alltför tillrättalagd rent dramaturgiskt och som därmed är rent av manipulativ. Lättköpt och farligt, i alla fall när tunga politiker (läs: Ilmar Reepalu) tolkar regisserade scener som verklighet.

Politiker borde förstå att skolan är mer komplex än så, både i Malmö och i Lunds stad.
View Original Article


Jag är tyvärr mer skeptsisk när det gäller politiker efter att fått bevittnat Skoluppropet i måndags kväll. De lokalpolitiker som idag styr våran stad hade inte förstått mycket vad gäller skolan eller elevers behov.
Min skola är den skola som drabbas mest av de besparingar som görs i lunds skolor. Jo Lars Hansson det görs besparingar på skolan! Trots att du hade mage att säga att det inte görs på mötet. Fy skäms!
Vi har under många år arbetat för att inför Lära @ lära på skolan som ligger i ett område med många invandrare. Vära SALSA-resultat är rejält positiva och detta har tom Myndigheten för SkolUtveckling nappat på och kommit på besök.
Med den nya politiken som jag skrivit om tidigare måste vi dra ner på personal styrkan med 27% trots att vi bara minskar med ca 2% i elevantal. Varför det? Jo man fördelar om de få resurserna som är kvar så att alla elever skall få lika mycket, oavsett bakgrund eller förutsättningar.
Detta skall vara Världens Bästa Skolan!?
Därför tyckte jag om Klass 9A för där mötte man eleverna där de var. OK visst tillrättalagt för TV men det var ju TV!
Fast jag måste erkänna att jag inte såg Klass 9A i förr går för min fru hade hyrt en bra film, Solstorm. Jag spelade in den och skal titta i kväll.


Blogged with the Flock Browser

onsdag 7 maj 2008

Skolbibliotek! Behövs dom? JA!Detta är nog en bra sammanfattning av det som jag hade äran att få höra från Dr Ross Todd idag nu på förmiddagen. Todd forskar om skolbibliotekens betydelse för elevernas lärande och berättade inspirerande om sin forskning. 15 000 elevers berättelser från upplevelser av skolbiblioteken ingår bland annat i hans material hemma på Rutgers University, New Jersey, USA! Han börjar med att säga
All forskning inom området visar på att vid en satsning på skolbibliotek får man en stor inlärning
(min översättning från engelskan)

Ett skolbibliotek är en inlärningsyta som ger eleverna
  • inspiration
  • ökar kreativiten
  • skapar fantasi
Detta belysta Todd med en del citat, forskningsresultat och korta elevberättelser. Har ni en möjlighet att lyssna på denna gentleman så GÖR DET!
“The library to me is a grand bridge – taking me out of the world of information to birth of knowledge", Richard Jonas, Australian Poet

som beskriver det hela rätt bra...

tisdag 6 maj 2008

Booleska sökning - Piece of Cake eller?!?Här är en enkel tjänst som både fungerar som sökmotor men också får dig att förstå hur sökningen fungerar...

http://boolify.org/

Jag är frustrerad!

I kommunen jag arbetar så har man skapat direkt skolpeng. Idé är kanske inte så dum. Mer pengar till eleverna direkt till skolan och mindre administration. Men om man tar bort central relativ effektiv administration och flyttar till skolorna jag då minskar man tydligen inte administrationen, tvärtom verkar den öka...
För vad har hänt inför höstterminen 08. Jo på min skolas område måste vi dra ner på pedagoer till 20%!!! inte administrativ personal och vad jag vet är det inte mycket skillnad centralt heller.
Från att ha haft mer än rikssnittet när det gäller pedagoger per 100 elev kommer vi nu att ha långt under och det i en skola som uppmärksammas av både MSU, och nationella och internationella skolor för sitt arbete med barnen...
OK vi kommer att få färre barn 2% ungefär men det förklarar inte 20% i nerdragna pedagoger.
Men våra politikera hävdar att du inte sparar på skolan...
Vilka pedagoger är det då som får gå. Ja det är de unga, våran framtid som vi lärt upp i att tänka och arbeta efter vårt sätt. Ett kunskapskapital som vi nu måste kasta bort för några år för att sedan vara tvungen att starta om igen utan hjälp av de pedagoger som slutar pga ålder...
Vore det inte bättre att behålla de unga och låta de äldre få dela med sig av sin erfarenhet på bäst möjliga sätt. Nä vi skall spara för att sänka skatten 40 öre...
Det är så man blir...

Därför blir jag gald av att läsa om IT-mamman som med tre andra kollegor får hjälpa till att göra sin kommun attraktiv...

... vi sparar bort skatteunderlaget...

:(

tur det är vår eller snarare sommar

Blogged with the Flock Browser