torsdag 8 maj 2008

KK-stiftelsen välkomnar nya direktiv om digital kompetens i lärarutbildningen


Den digitala kompetensen lyfts nu fram i utredningen om en ny lärarutbildning. Utbildningsdepartementet slår fast att digital kompetens är nödvändig för att vara delaktig i dagens samhälle. Tillsammans med digitala läromedel och internet innebär tekniken att lärandet underlättas och vidgas.
Läs mer på KK-stiftelsens hemsida

Det glädjer mig att Utbildningsdepartementet äntligen kommit till denna insikt!
att de sedan har en Mac på sidan gör mig ännu gladare... ;-)

Inga kommentarer: