onsdag 10 mars 2010

Personal Learning Environments (PLE)! Framtiden för utbildning?

Nedanstående bildspel och ljudpresentation är en beskrivning av PLE av Graham Attwell
Personal Learning Environments: The future of education?
Många Kommuner har i dag en lärplattform också kallad LMS (Learning Mangement System) men den är enligt definitionen stängd och styrd av lärosätet/kommunen/skolan som använder den. För att studenten/eleven skall ta till sig kunskap behöver de känna att de är de som styr och det är här PLE kommer in. Graham gör enligt min mening en bra definition på vad en PLE är och vad den kan göra. Dagens webb 2.0 med sociala media håller snabbt på att förändra vår syn på lärandet och transparens är dagens modeord. Dvs möjligheten att se vad andra gör till skillnad från LMS där allt göms undan utom för de som borde se det vilket de kanske inte gör för det är så svårt att se det. Viktiga begrepp i denna utveckling är Open Access och Open Educational Resources med principen att alla information skall vara tillgänglig för alla och där lärare och lärosäten delar med sig av denna information. Dessutom har Creative Commons licenser skapat ett enkelt sätt för aktörerna att lägga ut material på nätet och behålla en viss nivå av skydd för sitt verk.
Begreppet Personal Learning Environment har fått mycket uppmärksamhet under det senaste året, i synnerhet i samband med en livlig debatt på ALT-C konferensen i Manchester, England i september 2009, "The VLE is dead" (se filmen nedan). Läs en sammanfattning av debatten i en artikel på LearningNet


Det finns en intressant wiki om skillnaden mellan PLE och LMS/VLE som nu hittar på denna adress http://plesurvey.pbworks.com/

De viktigaste skillnaderna mellan PLE och LMS/VLE är:
 • LMS utgår från läraren/lärosätet
 • PLE utgår från studenten
 • LMS ger läraren möjlighet att styra och administrera sina kurser och studenternas lärande
 • PLE ger studenterna möjlighet att styra sitt eget lärande
 • LMS hanterar kommunikation inom bestämda grupper
 • PLE ger studenterna möjlighet att visa sitt arbete för alla och skapa flexibla nätverk
 • LMS kräver inloggning
 • PLE är öppna
 • LMS är stora omfattande system, lätta att administrera men sårbara vid fel
 • PLE bygger på många små system, svåra att administrera men mindre sårbar
 • LMS bygger in alla verktyg i en lösning (som en schwiezisk armékniv)
 • PLE är en verktygslåda med många olika verktyg som man väljer och kombinerar själv
 • LMS är en tillfällig lösning bara för den korta perioden man är student vid ett visst universitet. När kursen är slut åker du ut.
 • PLE handlar mer om livslångt lärande och kan ständigt uppdateras