tisdag 23 mars 2010

Resultaten rullar in - det går bra nu...

PIM i Lund går mot sitt slut. Vi har nu knappt 3 månader kvar och redan nu kan vi se att vi med bred marginal kommer att nå det från början högt uppsatta målet att huvuddelen av kommunens pedagoger inom 3 år skall nå upp till nivå 3!
Idag har vi 3005 pedagoger i PIM av dessa har hela 1973 nått nivå 3, 28 nivå 4 och 14 nivå 5. Då räknar jag inte med våra eminenta examinatorer...
Det känns fantastiskt att så många pedagoger fått chansen att visa vad de går för och att de även lärt sig att det är möjligt att via en virtuellplattform lära och examinera för det är just det som är kärnan i PIM. Sedan har de fått baskunskaper i hur de använder datorer i underviningen som vi nu måste arbeta vidare på för färdiglärd blir man aldrig. Inte minst med tanken på den nya visionära IKT-strategin som inom 2 år skall ge alla pedagoger och alla elever år 7 till komvux i Lunds kommun en egen bärbar dator.
Heja Lunds pedagoger! Snyggt jobbat!!!