torsdag 25 mars 2010

Filter eller inte filter det är frågan!?


Denna fråga dyker upp titt som tätt och för vissa är det en mycket viktig fråga. Skall vi ha filter i datorn eller i huvudet på våra elever. I senast Tech World #3/2010 s 49 skrivs det om en skola som filtrerar innehållet. I Lokal Tidningen Lund som kom i förr går finns en intervju med Palettskolans Rektor Christer Molinder som inte filtrerar innehållet och som därmed gjort föräldrar upprörda. IKT-samordningen i Lund vill ha synpunkter om hur vi skolor ser på filter eller inte filter eftersom föräldrar hört av sig.
Jag och många med mig, menar att det är totalt bortkastad tid och pengar att använda filter på datorer och har dessutom forskningen bakom oss. Detta upprör många föräldrar, inte att vi har forskning bakom oss men hur vi kan tillåta porr, våld och droger i skolan? Vi tillåter inte våld, porr och droger i skolan. Det är nämligen inte förenligt med vårt uppdrag! Men i vårt uppdrag ingår också att vi skall förbereda våra elever inför vuxenlivet. Vi skall även ge dem digital kompetens. Detta gör vi inte genom att filtrera bort innehållet utan genom att lyfta upp problemen och diskutera dessa med eleverna. Ju tidigare vi gör det desto bättre för alla.
Filter ger dessutom en falsk trygghet. Precis som att bygga staket vid ån för att barnen inte skall falla i. Den dagen då barnet kommer till den del av ån som inte har ett staket kommer barnet att gå så nära att det faller i och då finns det kanske inte några vuxna där att hjälpa barnet. Hade vi däremot från början lärt barnet att inte gå nära ån eftersom risken då är stor att det falleri så hade barnet lärt sig i tid att inte gå nära. Bränt barn skyr elden heter det ju. På samma sätt skall vi agera med barnen att lära dem tidigt att inte använda dessa sidor.
En annan aspekt på det hela är att om vi filtrerar bort våld så filtrerar vi bort tex Amnesti International sidor som ju handlar om vad som händer med människor som påverkas av våld. Detta lärde sig riksdagen förra året.

En ytterligare sak är att eleverna 16-25 år spenderar drygt 20 h i veckan på Internet. Av detta är endast 4 h i skolan så vilken nytta kan ett filter i skolan göra? Statistik enligt Svenskarna och Internet, Olle Findahl, World Internet Institute 2009.

Så Christer och alla ni pedagoger som förstått att det är i huvudet som vi skall lägga in filter. Stå på er för ni har rätt!