måndag 31 augusti 2009

Mycket om IKT i media idag!

by HckySo

Dels läser jag i lektion.se och deras veckobrev som denna gång handlar om Digital i skolan.
Det handar om
Dessutom så fick jag tips om Special Pedagoiska SkolMyndigheten som släppt en rapport som heter It och lärande för att nå målen. Där finns en bra definition av Digital kompetens

fredag 28 augusti 2009

"Augmented Reality" - gör verkligen annorlunda!


Det första programmet som använder sig av Augmented Reality tekniken har kommit. Det heter Metro Paris Subway guidar dig genom den franska huvudstaden, och kan till exempel visa var närmaste tunnelbanestation, bushållplats, taxi, sevärdhet mm ligger.
Augmented Reality var något som många skrev om i våras och då kunde vi se inspelningar där man såg vindmöllor komma ut ur papper mitt i filmen. Tekniken innebär ett datorprogram som lägger till extra, digital, information i “verkligheten”. I science fiction-berättelser kan detta betyda glasögon som projicerar information om allt du ser, eller till och med en dator som är kopplad direkt till hjärnan. Informationen som visas på visiret i stridspiloters hjälmar kan också sägas vara en form av “augmented reality”.Här är en annan film om hur det skulle kunna komma att fungera i framtiden när vi alla har tillgång till tekniken...


torsdag 27 augusti 2009

Har du koll! verkligen koll? Tänk igen!!

Från tips av Ellwes Fisk, som för övrigt är en fantastisk blogg, visar jag nu...

onsdag 26 augusti 2009

Finns det något material om 1-1 på svenska!

Oja. Youtube har som alltid många svar och en bra samman ställning på filmer om 1-1 finner ni på inLifes hemsida.
På en av många redovisade där finner men exempel FalkenbergEtt annat exempel från inLifes sida är
# Google Apps Education Informativ presentation - Jeff Keltner visar hur hela skolan - studenter, lärare och personal - kan dela information och idéer på ett enklare sätt, helt gratis tack vare Google Apps Utbildningsutgåva och dess verktyg för kommunikation och samarbete, inklusive e-postkonton på skolans domän (t.ex. student@din-skola.edu).

fredag 21 augusti 2009

Läraren blir viktigare med IT i klassrummet!

by PIXistenz, Flickr

Så lyder rubriken som finns att läsa på Infontology. Per Johansson och Simon Winter börjar med

Läroböcker är nästan alltid otroligt tråkiga. De är omöjliga att läsa för nöjes skull. Ändå är det så här som de flesta människor, under minst nio eller oftast tolv skolår, får för sig att "kunskap", eller till och med "lärdom" och "bildning", ser ut. Samma sak fortsätter i många universitetsämnen. Att en del människor ändå kommer att värdesätta och skaffa sig kunskap är något som sker trots läroböckerna.

Att det är ett hett ämne fick Seth Godin reda på när han publicerade ett inlägg i debatten på din blogg. Godins förslag på alternativ till läroboken är intressant och tidsenligt, eller åtminstone internetanpassat. Det går ut på att läraren för en kurs, som ju per definition bör veta vad hon talar om, producerar sina egna läromedel allt efter som och tillhandahåller dem gratis för studenterna (sammanhanget är för Godin först och främst universitetsundervisning). Den ideale läraren vet ju själv av erfarenhet bäst vad som fungerar pedagogiskt och vad som är aktuell kunskap inom ämnet.

OM vi nu vet detta hur kan vi då lägga dessa ofantliga mängder pengar på läromedel som uppfattas som såå otroligt tråkiga och oinspirerande när vi skulle kunna satsa dessamedel på bl.a. teknik som i flera undersökningar göra inlärningen enklare och mer inspirerande för våra elever. Detta gäller inte minst elever med särskilda behov men även alla de andra. Eller som Per och Simon skriver i ovan citerad artikel

Digitala dokument, annan digital teknik och internet gör det möjligt för läraren att tillsammans med elever eller studenter utforska ett område på ett dynamiskt sätt. Läraren är som regel den mera kunnige och erfarne, men inte när det gäller allt. Vad dessa nya förhållanden skulle kunna stimulera är upptäckandets glädje, en erfarenhet som läraren delar med sina elever.

och fortsätter längre ner

En vanlig missuppfattning är att elever och studenter kan lära sig på egen hand genom att upptäcka relevanta samband. Wikipedia och andra kunskapskällor blir en form av ersättning av både lärare och lärobok. Men forskning av bland andra Richard Meyer visar att det är lärarlett upptäckande som är nyckeln till framgång.

Däremot är många överens om att det är just upptäckandet som är viktigt, och faktiskt har man visat att den lärare som uppmuntrar upptäckande genom att själv ha en konstruktivistisk grundsyn (snarare än att förespråka traditionell katederundervisning) också gärna släpper in IT i klassrummet.

Vad som i den nu aktuella -- i sig viktiga och fullt begripliga -- satsningen på ökad IKT-användning i skolorna tyvärr ofta förbises, är att det här med att upptäcka själv och att lära sig att tänka kritiskt inte kan odlas i ett kunskapsmässigt vakuum. Lärarens roll kommer att bli ännu viktigare i ett samhälle där eleven ska hämta sitt lärande från ett okontrollerat informationsöverflöd snarare än från de välkontrollerade, men själskvävande, källor, som traditionella läroböcker är.

En nationell IT-strategi för skolan är en bra start men vi får inte glömma att fråga oss varför gör vi så eller så och hur skulle vi kunna göra istället!

Måste dessutom tipsa igen om Jaglärmigteknik och dess innehåll. En fantastik resurs om hur teknik i skolan kan användas. Senst fick jag ett tips om Dweeber, ett av många verktyg som man får tips om där. Dweeber är ett socialt nätverk på webben som skapats för att uppmuntra elever att strukturera och ordna skolarbetet hemma(?!)

Som ett skojigt avslut av vecka så kommer här en tänkvärd och rolig! film vars innebörd man bör tänka på innan man förbannar allt och alla när mobilen slutar funka i 130 km/h i en tunnel... =D


torsdag 20 augusti 2009

Äntligen har några vaknat

Idag släppte Socialdemokraterna sin Nationella IT-strategi för skolan kl 11.02.
Detta har givetvis uppmärksammats idag. Först ut i mina kanaler var Cecilia via twitter kl 12.36 med Stefan Pålsson och Joachim strax efter.
Intressant läsning tycker jag...
Alla elever ska ha tillgång till modern IT-teknik och lärare som kan använda IT på ett bra sätt. Det kräver Socialdemokraterna idag vid ett stort seminarium där skolpolitiker, lärarorganisationer och företrädare för IT-branschen samlades för att diskutera vilka kunskaper varje elev behöver för framtidens arbetsmarknad.

- Har man inte tillgång till dator och Internet i skolan, och får du inte lära dig hur de moderna verktygen kan användas i din utbildning, får man det väldigt mycket svårare på arbetsmarknaden och inför kommande studier. Här behöver vi tydliggöra vad alla elever ska ha rätt till, säger Marie Granlund som är utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

- Vi vill ha en modern skola för alla elever. Elevernas tillgång till IT och elevernas IT-kunskaper är en central del av detta. Skolorna, kommunerna och staten har ett ansvar, och det bör tydliggöras i en nationell IT-strategi, fortsätter Marie Granlund.

Skolverket konstaterade i våras att skillnaderna mellan olika skolors satsningar på IT är stora, något Björklund i TT kommenterade med att han "inte ligger sömnlös över". Vi menar att det är nödvändigt att alla elever har tillgång till bra teknik och inspirerande lärare som använder tekniken på ett bra sätt för att Sverige ska vara väl rustat för framtiden. Socialdemokraterna kommer därför att arbeta fram ett förslag till nationell IT-strategi. En sådan strategi ska bland annat ta upp:

- elevernas tillgång på digitala hjälpmedel
- en nationell organisation som stödjer skolor och samordnar resurser
- nya kunskapsmål för IT i läroplanerna
- förbättrad lärarutbildning och fortbildning för nu verksamma lärare i informations- och kunskapsteknologi.
- digitalisering av fler läromedel
Nu har jag bara en undran. När skall Jan Björklund & Co vakna?

onsdag 19 augusti 2009

Kan teknik verkligen frälsa skolan?!


by unsure shot, Flickr

En intressant fråga. Teknik är inte en frälsaren i sig. Inte det som ensam skall göra allt bra, men jag tror att det är en katalysator som kan ställa allt på sin spets och göra att vi frågasätter det vi gör. För det är det som vi alltid måste göra.
  • Varför skall eleverna lärar sig hur koldioxiden rör sig i naturen?
  • Varför skall eleverna känna till Förintelsen och andra värdlskriget?
  • Varför skall eleverna kunna dativobjekt i tyskan?
  • Varför skall de lära sig skriva med pennan innan dator?
  • Varför skall du lära sig Tyska istället för Kinesiska?
  • osv... för det är väl framtiden vi skall förbereda dem inför?
Det är först när vi verkligen börjar den smärtsamma men oh så viktiga processen att ifrågasätta det vi gör som rikigt utveckling kommer tillstånd. För det krävs tålmodiga och kreativa kollegor som bollplank och energigivare men inte minst visonära ledare som får och orkar nå sina visioner.

Ur detta perspektiv har det bl.a. varit mycket intressant att följa och delta i en av sommarens stora debatter inom IKT på Binero om den interaktiva skrivtavlans vara eller inte vara i skolan. Fler inlägg i debatten finns dels på Fröken T's blog och dels på Skolväskan. Själv har jag varit inne och givit "min syn" på ämnet i ett inlägg på Binero.
Nu har även "Den golfande IT-pedagogen" dryftat sin syn på det hela och som vanligtlagt till en dimension till debatten.

Hon menar att vi är ju inte alla stöpta i samma form, så en lista som är rätt för mig är inte nödvändigtvis rätt för andra. Ett arbetsätt som passar på en plats eller klass passar inte med automatik på en annan skola eller elev. Så varför skall det ena vara rätt eller fel Varför måste allt likriktas.

En satsad krona som inte används är alltid en bortkastad krona hur billiga den än är i drift och underhåll pga stordrift medans en satsad krona som används är en välsatsad krona.
Därför tror jag på mångfald och att vi måste låtas få välja verktyg till inlärningen själva som pedagoger.

Eller för att vara mer konkret.
En stationär standardiserad PC (eller två) i varje klass rum är bortkastade pengar under mer än 85% av tiden eftersom klassrummet då står tomt. Till skillnad från en fungerande bärbar som kan avändas under hela skoldagen av olika elever eller en elev är trots kanske en högre kostnad värd mycket mer som investering!

Så varför vi inte på min skola får välja vilken utrustning vi vill till samma kostnad som det IT-avdelning vill kränga till oss förstår jag inte alls...

lördag 15 augusti 2009

Ingen använder e-post

Phone LAN by Gustav H

Under rubriken Varför ungdomar inte Twittrar (eller: hur ungdomar konsumerar media) Skriver Gustav att
...ingen kollar sin e-post. Man har redan sina kontaktkanaler som är mycket snabbare och bättre. Och roligare. SMS + Bilddagboken + MSN
Han har mer än 80 kommentarer på detta inlägg när jag skriver detta! och i princip alla håller med!!!!!
Och ändå satsar vi stora summor för att ge våra ungdomar e-post?!? Men varför?? om ingen använder denna funktion frivilligt så är det ju pengar kastade i sjön...

De kommunikationsmedel som vi använder oss av i skolan måste alltså innehålla SMS och MSN. I Lund har vi valt att använda Live@Edu. I paket finns Messenger vilket ju är det Gustav menar när han skriver MSN för det är ju så den kallas. Världens i särklass största IM-klient. Men än så länge har jag inte hittat denna klient på våra datorer utan vi måste strata via online versionen. Nåja bättre än inget.
Vad jag saknar och kommer att jobba för är att integrera MSN Messenger i IT´s Learning och alla de andra verktyg vi använder därför att det är en väg som ungdommarna är vana vid och kan . För Gustav slår hål i en annan myt dvs att alla ungdomar är vandrande IT-gurus.
Enligt min erfarenhet så vet de flesta ungefär bara hur man loggar in och använder MSN, för över musik till sin mobil, lägga upp bilder på Bilddagboken och hur man sätter igång och använder sitt favoritspel. That’s it. De sitter där med Internet Explorer samt slår på skärmen när datorn inte gör som man vill.
Stämmer detta är det mycket viktigt att vi håller oss till det de behärskar till att börja med för att sedan lotsa dem vidare. På ett sätt en tröst till många lärare. Det betyder ju att vi inte är så långt efter, eller hur!

IT's a New Dawn, IT's New Day, IT's a New Life for Me...- Feeling Good Nina Simone


fredag 14 augusti 2009

Trevlig helg och nu är det bevisat! IGEN! IKT ökar inlärning


En hel vecka har gått otroligt snabbt. Mycket har blivit gjort men massor återstår! IT´s Learning är nu på plats och igång med urser för alla klasser som hade i Fronter och de viktigaste rummen för pedagoger. Tack Midi för stor hjälp igår!!!
Tack vare ett tips från alla vår nu igen bloggande Jan Svärdhagen har jag fått tänderna i en undersökning från skolverket USA Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning.
Kort och gått kan man säga att man kan visa att onlinelärande ger bättre resultat än traditionellt "Face to face" inlärning. Ännu bättre blir det om man blandar.

Så vad väntar vi på?
Ge varje elev en dator. NU!

PS om rätt skall vara rätt finns det väldigt lite forskning för de yngre åödrarna men för äldre finns det inga tvivel. En dator per elev ger bättre resultat.

tisdag 11 augusti 2009

Hur kan man låta bli att satsa!

by Atelier Teee, Flickr

I Unga nätkulturer läser jag i en trilogi (del1, del2 , del3) om Falkenbergs 1-1 satsning om en ny vinkel på debatten. Stig-Roland Radsk menar att
Obegripligt att det finns kommuner som har råd att inte gå i denna riktning.
Han fortsätter med en lite räkneövning i del 1 om hur väl våra klassrum används eller snarar hur lite de används. Satt mot vad våra skolbyggnader kostar och tiden det tar att bygga dem så är det för mig helt oförstående hur det faktiskt finns kommuner som med enfas hävdar att de inte har råd. Jag menar och många med mig att det inte handlar om det utan om att man inte kan klarar att tänka om. Även här har Stig-Roland en bra poäng när han skriver
När bankvärlden datoriserades så innebar det med en ganska omedelbar självklarhet att man övergav kulramar, räknestickor och gamla räknemaskiner och ersatte dessa med det som den nya tekniken erbjöd. På samma sätt förändrades ett arkitektkontor när den digitala tekniken gjorde sin entré. Ritbord, linjaler, gradskivor och suddgummin fick ge plats åt den nya teknikens CAD/CAM-program. Jag har en känsla av att digitaliseringen gått betydligt långsammare inom våra offentliga verksamheter.

Polisens register är till exempel fortfarande under uppbyggnad och ser inte över länsgränserna. Det visade oss Engla-tragedin på ett förfärande och upprörande sätt. Sjukvården bjuder på en palett av blandade lösningar – vissa mottagningar kan bara ta emot kontanter, andra kan bara ta emot kortbetalning, några använder e-recept, andra skriver fortfarande oläsliga gula lappar och när det gäller patientjournaler finns det en uppsjö av system – många av dem dubbelkörda med analoga system och utan kommunikation med varandra.

I skolans värld är samma fenomen mycket tydligt. Datorerna har introducerats som ”ett kompletterande läromedel”, dvs de har betraktats som någonting som adderats till allt annat. Därför ser vi på många skolor hur två parallella system arbetar sida vid sida. Den nya teknikens vinster hämtas inte in, eftersom man samtidigt håller igång den gamla skolans alla procedurer och beteendemönster.

Från Anders Erenius och Richard Gatarski lånar jag nedanstående argument som Bruce Dixon framför i intervju med Richard Gatarski.

Förändringen måste komma från ledarna, alltså uppifrån, först då följer lärarana efter...


Bruce Dixon about schools and political leadership from Richard Gatarski on Vimeo.Så alla vi som brinner för att det måste till en förändring i den svenska skolan. Kontakter era lokala politker och framför era budskap om att det måste till en förändring.

Its Time for a change!
Tänk OM!

måndag 10 augusti 2009

Sommar, ledighet och Pirater!

by cuellar, Flickr
Hi IT's me I'm back!
Då sitter man här igen. Tillbaka på skolan och har träffat alla härliga kollegor. Fantastiskt roligt även om jag måste erkänna att jag saknar familj och lata dagar...
I sommar har jag verkligen latat mig. D.v.s. jag har i princip varit bortkopplat och bara njutit av familjen och lediga dagar. Men jag har lyssnat på Sommar i min iPhone. Många intressanta tankar men det som fastnat mest främst ur ett IT perspektiv är så klart Roger Wallis - professor KTH, kompositör.
En mycket intressant människa. Kreativ och lite busigt engelsk som dessutom fanns med som expertvittnet i Piratebay-rättegången och hans tankar om fildelning och rättigheter är mycket tankvärda. Han kommer dessutom med ett förslg om hur vi kan gå vidare. Skall ni bara lyssna på ett sommarprogram så lyssna på Roger! Annars finns alla sommarprogram kvar på webben i 30 dagar efter de sänt i sin helhet och som Podcast mycket längre.
Nu får det räcka för idag för snart är det dags för de första inspirations visningarna på IT's Learning som ju är vår nya Lärplattform.
Återkommer