fredag 21 augusti 2009

Läraren blir viktigare med IT i klassrummet!

by PIXistenz, Flickr

Så lyder rubriken som finns att läsa på Infontology. Per Johansson och Simon Winter börjar med

Läroböcker är nästan alltid otroligt tråkiga. De är omöjliga att läsa för nöjes skull. Ändå är det så här som de flesta människor, under minst nio eller oftast tolv skolår, får för sig att "kunskap", eller till och med "lärdom" och "bildning", ser ut. Samma sak fortsätter i många universitetsämnen. Att en del människor ändå kommer att värdesätta och skaffa sig kunskap är något som sker trots läroböckerna.

Att det är ett hett ämne fick Seth Godin reda på när han publicerade ett inlägg i debatten på din blogg. Godins förslag på alternativ till läroboken är intressant och tidsenligt, eller åtminstone internetanpassat. Det går ut på att läraren för en kurs, som ju per definition bör veta vad hon talar om, producerar sina egna läromedel allt efter som och tillhandahåller dem gratis för studenterna (sammanhanget är för Godin först och främst universitetsundervisning). Den ideale läraren vet ju själv av erfarenhet bäst vad som fungerar pedagogiskt och vad som är aktuell kunskap inom ämnet.

OM vi nu vet detta hur kan vi då lägga dessa ofantliga mängder pengar på läromedel som uppfattas som såå otroligt tråkiga och oinspirerande när vi skulle kunna satsa dessamedel på bl.a. teknik som i flera undersökningar göra inlärningen enklare och mer inspirerande för våra elever. Detta gäller inte minst elever med särskilda behov men även alla de andra. Eller som Per och Simon skriver i ovan citerad artikel

Digitala dokument, annan digital teknik och internet gör det möjligt för läraren att tillsammans med elever eller studenter utforska ett område på ett dynamiskt sätt. Läraren är som regel den mera kunnige och erfarne, men inte när det gäller allt. Vad dessa nya förhållanden skulle kunna stimulera är upptäckandets glädje, en erfarenhet som läraren delar med sina elever.

och fortsätter längre ner

En vanlig missuppfattning är att elever och studenter kan lära sig på egen hand genom att upptäcka relevanta samband. Wikipedia och andra kunskapskällor blir en form av ersättning av både lärare och lärobok. Men forskning av bland andra Richard Meyer visar att det är lärarlett upptäckande som är nyckeln till framgång.

Däremot är många överens om att det är just upptäckandet som är viktigt, och faktiskt har man visat att den lärare som uppmuntrar upptäckande genom att själv ha en konstruktivistisk grundsyn (snarare än att förespråka traditionell katederundervisning) också gärna släpper in IT i klassrummet.

Vad som i den nu aktuella -- i sig viktiga och fullt begripliga -- satsningen på ökad IKT-användning i skolorna tyvärr ofta förbises, är att det här med att upptäcka själv och att lära sig att tänka kritiskt inte kan odlas i ett kunskapsmässigt vakuum. Lärarens roll kommer att bli ännu viktigare i ett samhälle där eleven ska hämta sitt lärande från ett okontrollerat informationsöverflöd snarare än från de välkontrollerade, men själskvävande, källor, som traditionella läroböcker är.

En nationell IT-strategi för skolan är en bra start men vi får inte glömma att fråga oss varför gör vi så eller så och hur skulle vi kunna göra istället!

Måste dessutom tipsa igen om Jaglärmigteknik och dess innehåll. En fantastik resurs om hur teknik i skolan kan användas. Senst fick jag ett tips om Dweeber, ett av många verktyg som man får tips om där. Dweeber är ett socialt nätverk på webben som skapats för att uppmuntra elever att strukturera och ordna skolarbetet hemma(?!)

Som ett skojigt avslut av vecka så kommer här en tänkvärd och rolig! film vars innebörd man bör tänka på innan man förbannar allt och alla när mobilen slutar funka i 130 km/h i en tunnel... =D


Inga kommentarer: