måndag 31 augusti 2009

Mycket om IKT i media idag!

by HckySo

Dels läser jag i lektion.se och deras veckobrev som denna gång handlar om Digital i skolan.
Det handar om
Dessutom så fick jag tips om Special Pedagoiska SkolMyndigheten som släppt en rapport som heter It och lärande för att nå målen. Där finns en bra definition av Digital kompetens

Inga kommentarer: