fredag 21 december 2007

En God Mac Jul!

Nu när det är Jul och allt måste jag dela med mig av en Mac vs PC film som känns rätt så här i Juletid.

Embedded Video

God Jul allesammans och Gott Nytt år.

Blogged with Flock

onsdag 19 december 2007

Snart är det dags och tomten ligger i hård träning

Tack Ami för tipset!

Embedded Video

Blogged with Flock

tisdag 18 december 2007

Slutrapport IKT-pedagogerna

Så var det äntligen dags för slutrapport och seminarie.
Vi har jobbat i 1,5 år med att ta reda på nyttan av att ha IKT-pedagoger anställda.
20 hade anmält sig 40 kom så det blev rejält trångt i salen.
Efteråt kändes det bra och åhörarna verkade nöjda.

Vi kom egentligen fram till följande i vår rapport Digital kompetens i Lunds kommun

Vår syn på framtiden
EU-kommissionen definierar åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. En av dessa är digital kompetens. Målet för Lunds kommun måste vara att bli en av de ledande kommunerna inom IKT och lärande. För att detta ska kunna bli verklighet krävs en satsning av kommunen, vilken måste få kosta för att ge resultat.
Risken med att inte satsa på och permanenta IKT-pedagogernas tjänster i kommunen, är att det som UPP-projektet drivit igenom och startat kommer att avstanna och det som ännu inte realiserats aldrig blir verklighet. Lunds kommun kommer på detta sätt inte att ha chans att hänga med i utvecklingen, för att på sikt bli en av landets främsta kommuner gällande IKT i skolan.
För att en pedagogisk IKT-utveckling inom kommunen skall vara möjlig, krävs att det finns en grupp med flera personer, från olika verksamhetsområden i skolan, som samarbetar. Det är viktigt för utvecklingen att dessa personer, även i fortsättningen, har en fot i verkligheten, på skolorna, och en fot i den kommungemensamma verksamheten.
Kommunen har och kommer även i fortsättningen att investera stora summor i IT-utrustning, bl. a på IT-plattformen och på att skapa digitala klassrum. För att kunna dra nytta av alla dessa investeringar krävs pedagogisk utveckling och utbildning inom IKT för samtliga verksamheters pedagogiska områden. Sist men inte minst krävs att tekniken anpassas till och styrs av verksamheten.


Rekommendationer
Under projekttiden har det blivit tydligt för oss att beslutsfattandet inom IT och IKT både är otydligt och ej anpassat efter verksamheten. Många frågor skickas mellan IT-avdelningen, e-samordningen, IKT-samordningen och verksamheten, vilket tyvärr bidrar till att felaktiga beslut fattas, beslutstiderna blir alltför långa och verksamheten blir lidande. Idag är förtroendet mellan dessa aktörer mycket dåligt för att inte säga krampaktigt. Det är av mycket stor vikt att förtroendet stärks och att “krampen” löses.
När detta är gjort vill projektets IKT-pedagoger rekommendera kommunen att:
  • det ska finnas IKT-pedagog/-er på varje skolan inom kommunen.
  • det ska finnas en kommungemensam grupp motsvarande projektets IKT-pedagoggrupp som driver det pedagogiska IKT-arbetet framåt genom att
  • informera och samarbeta med skolledarna om det IKT-pedagogiska arbetet
  • ge stöd och handledning framförallt i början, till skolornas IKT-pedagoger
  • IKT-samarbetet med skolbiblioteken ska komma igång och/eller fortsätter att utvecklas
  • det ska bildas fler och olika pedagogiska nätverk med inriktning på IKT inom kommunen
  • fronteranvändningen, från förskolan till vuxenutbildningen, inom kommunen ska starta/fortsätta att utvecklas, bl.a. kan vi vara behjälpliga vid införandet av digital elevdokumentation (IUP)
  • IKT-kompetensen för kommunens pedagoger ska fortsätta att utvecklas positivt
  • Lunds kommun ska bli en av de ledande kommunerna när det gäller IKT inom skolan!

Under förmiddagen hann vi med även att gå igenom Håkan Bergs rapport om synen på IKT och IT i Lunds skolor.
Man skulle nästa tro att vi kollat på varandras rapporter innan men inte alls faktiskt.

Han skriver bla
Majoriteten är överens om att vi i framtidens skola har fler digitala hjälpmedel och det man ser framför sig är:
- att alla elever och alla lärare har tillgång till bärbara datorer.
- att klassrummen försetts med datakanoner.
- att whiteboards och blädderblock ersatts av SMART Boards.
- att man skapat EU-nätverk och planerar samt genomför lektioner via interaktiva tavlor.
- att skolorna har tillgång till fler pedagogiska program.
- att fler läromedel kommer att ligga på datorn i stället för att de köps i tryckta format.
Samtidigt som majoriteten är överens om att vi går mot en skola med fler digitala
hjälpmedel, framhåller man betydelsen av lärarens roll i samtalet och reflektionen
samt skolans betydelse för den sociala gemenskapen. Detta kan inte ersättas med
distansundervisning och några pekar på historiska försök att påskynda IT-utvecklingen, men att man återgått till den mer traditionella undervisningen. Man är därför också osäker inför hur snabb utvecklingen kommer att bli under de närmaste 10-20 åren.

Undersökningen bygger på intervjuer av fyra skolor i Lund vara min var en och det visade sig om inte annat i följande avsnitt.
Med inspiration från ett studiebesök på Nya Zeeland, men även från det mer närliggande Mediegymnasiet samt Lärarhögskolan i Malmö, tog också ett par av deltagarna upp några idéer kring en tänkbar utformning av den framtida skolan. Det man ser framför sig är:
- fler möteslokaler och färre klassrum.
- en annorlunda utformning med mediatek, sittgrupper och Podstationer.
- lärare som befinner sig i digitala klassrum med bl.a. datakanoner och SMART Boards
- det man själva kallar ”6-pack Mac”, där eleverna kan kvittera ut det antal uppsättningar
av bärbara datorer man just för tillfället behöver.
- en skola där man delvis finansierar den utökade digitaliseringen genom smartare avtal med leverantörerna, vilket kan innebära att man köper hårdvaran och att leverantören bjuder på mjukvaran.
- en skola där biblioteket har en centralare roll, som innebär att man inte behöver köpa in klassuppsättningar av undervisningsmaterial till samtliga elever.
- en skola där den utökade digitaliseringen erbjuder en mer flexibel närvaroplikt och att eleverna befinner sig på skolan när de är som mest motiverade.


Håkans rekommendationer till oss var
Organisationen
- Se över organisationen och kommunikationen med IT- och IKT-avdelningen.
- Utbilda personalen. Se till att kompetensen och servicegraden ökar.
- Involvera skolorna. Lyssna på de önskemål och krav man ställer för att underlätta
verksamheten.
Digitala hjälpmedel
- Se till att elever och lärare får tillgång till bärbara datorer.
- Förse klassrummen med datakanoner och SMART Boards.
Pedagogiska program
- Se till så att skolorna får tillgång till fler pedagogiska program.
- Ge utrymme för flexibla lösningar, så att skolorna även kan utnyttja äldre väl
fungerande program.
och avlutar med
annorlunda utformning med fler möteslokaler, sittgrupper, mediatek och där lärarna
befinner sig i digitala klassrum. Frågor man här då bl.a. kan ta upp till diskussion är
följande:
- Kan man tänka sig något åt det hållet när det gäller den framtida utformningen av
skolorna i Lund?
- Vad talar för och vad talar mot den utvecklingen?
- Hur ska strategin utformas?
- Är det t.ex. möjligt att genomföra ett test på någon eller några skolor där acceptansen är
stor för att gå åt det hållet?
- Är det möjligt att få finansiellt stöd för ett sådant projekt? Kan det t.ex. finnas intresse för
en aktiv medverkan bland leverantörer av hård- och mjukvara?
- Finns det andra tänkbara samarbetspartners, som t.ex. universitet och högskolor i
Öresundsregionen?
- Kan Lund bli något av en föregångare när det gäller att snabba upp och gå mot en
avancerad digitalisering av skolorna? Ligger det något positivt i det? Vad är förrespektive
nackdelarna?
Som avlslutning visade vi UR's SVIT07-film från den 30 november. Mycket intressant och tankvärt...

Ja det var det. Nu är det dags att börja njuta av Julen som står för dörren och barnen som precis kom hem från skolan.

God Jul på er alla!

Blogged with Flock

måndag 10 december 2007

Resurser för IKT och skola

Läser i IT-mamman om Bengt som startat IKT och skola skriver i några kommentarer så här:

Jag kommer att lägga in alla lärarbloggars RSS på min Ning(se webbadress i inlägget). Ning är inte bara en blogg utan en Community med forum och möjlighet att lägga in filmer. Jag kommer också att klistra in bra saker…och det kan alla andra också göra som joinar…

Skillnaden blir att allt samlas på ett ställe och det går dessutom att ordna allt i taggar… Vad jag menar är att man behöver inte blogga där utan använda stället för att lägga upp bilder, filmer och skapa forum där man kan diskutera.

Det blir också ytterligare en samlingsplats att synas på…

Dessutom så kan man skapa privata Nings…communitys som barade i communityn kan nå. Skulle man vilja ha ett ställe som är mer avgränsat så är det enkelt att bygga sin egen community med forum och allt. Ni bestämmer också själva vilka funktioner som ska vara med i er community.

Vill ni bara starta ett eget forum som är enkelt att sköta så är det perfekt för det ändamålet.

IKT och Skola finns här.

Blogged with Flock

fredag 7 december 2007

Att leda med IT

I dagens Computer Sweden (CS) hittar jag en artikel om en skola som satsar på IT. Där intervjuas Bo-Åke Andersson, rektor på Torsviks skola på Lidingö.
– Att vara rektor på en skola kan jämföras med att vara företagsledare, vi bollar runt med omkring 100 miljoner kronor inom skolområdet och då bör man ju kunna ha kvar mellan tre och fem procent av det för investeringar – ett plus ett är lika med tre, säger han.
– Dessutom måste man tänka långsiktigt när man investerar. I skolan arbetar vi hela tiden med ettårsbudget men det är ändå lätt att räkna över flera år. Får man till exempel 50 000 i intäkter för en elev så blir det 200 000 över fyra år. Investeringar måste slås ut över flera år.

Än en gång visar det att om man vågar tänka på ett annat och nytt sätt finns det alltid en lösning.

I detta sammanhang passar det att ta upp Myndigheten för SkolUtvecklings eminenta webbsida Leda med IT som kan ses som en fortsättning av PIM för skolledare.
Här får skolledare hjälp med att tänk strategiskt med hjälp av It och exempel på hur man kan gå till väga med jälp av checklistor och lathundar. Dessutom idéer från andra skolledare hur de har gjort. Glöm inte Fredrik Svenssons Fredrikbloggen. Han hette Jeppson innan därav namnet. En skolldeare som vågar tänka annorlunda.

Jag skriver alltså är jag?

Just nu är det inne med Bloggar. Inte konstigt! Det ger så stora möjligheter för någon som har ett behov av att skriva och ger oanade möjligheter för skolan. Eleverna finner det så mycket mer spännande och intressant att skriva om de vet att de har läsare och på nätet finns det gott om läsare.
Vill du läsa mer om hur du kan använda Bloggen i din undervisning kan du läsa i Datorn I undervisningen
eller läsa i Liza Greczanik bok Bloggen möter undervisningen (Natur och Kultur) där Liza vill dela med sig av sina tankar kring bloggens möjligheter i skolan och exemplifiera sätt på vilka man kan arbeta pedagogiskt med datorn i allmänhet och bloggen i synnerhet.

Blogged with Flock

torsdag 29 november 2007

3D Internet - "People are the content"

Bilden föreställer en Dvärgchimpans. En primat som alltid visar stor glädje och undersökningslust.
Lyssnade med stor glädje till en presentation på det Nationella PIM-mötet i Göteborg idag som hölls av Mikael Haglund, teknisk direktör på IBM som tecknade en bild av framtidens Internet. Han började sitt fördrag med just en bild på två glada dvärgchimpanser
Han menade att framtiden antagligen fanns i världar typ Second Life och World of Warcraft. Som en lite tröst till alla föräldrar som förfasas av detta online spel och den tid det tar så menade han att IBM och antgligen även andra större förtag kommer att behöva personer som behärskar de ledaregenskaper som krävas för att var framgångsrik i detta spel.
Han tecknade en bild om allt det som är positivt med dessa världar och det är mycket.
Tänk så mycket energi som kan spara om stora mässor kan köras på internet istället. De är ändå så stora att man inte träffar folket som är där eftersom alla föredrag köras som rockkonserter så tittar men i mörka rum på videoskrämar och efteråt är alla på väg till nästa föredrag. Då är det bätttre att följa med via nätet och faktiskt kunna via chatt och tom prat träffas virutellt. Kanske inte alltid men ibland...
Fler exempel var t.ex. talkademy.org där elever kan öva verkligt språk med någon som talar språket utan att lämna hemmet eller klassrummet...
IBM kör ett "spel" som kallas Innov8: A BPM Simulator, och är en utbildning via simulator som är en spelmotor som lär folk att sköta företag.... används för högskoleutbildning MBA.
Utöver detta talade han kort om Webb 2.0 och sk Mash Up en typ av programplattform med enkel inuativ programmering som kan samla olika resureser som stöd för beslut. Inte svårare än Excel...
Framtiden är intressant och intresserar mig för jag kommer att spendera resten av mitt liv där.
:-)

tisdag 27 november 2007

Läsare från hela världen

Ett stort tack till alla er som läser mina inlägg.
Måste skryta lite. Tack vare statcounter.com som jag använder som räknare kan man ta fram olika slags statestik bl.a. att ni är 277 st som har varit inne och läst på min blogg. Tack för det!
Men dessutom var i världen ni är... kolla in bilden nedan.

Mest fördelar med en dator per elev

Enda nackdelen: eleverna är uppkopplade även på rasterna

Den datoriserade skoldagen har blivit vardag på Söderskolan. Pappersanvändandet har minskat betydligt. På rasterna sitter många inne vid sin dator istället för att umgås med sina kompisar.

Detta kan vi läsa i HallandsPosten idag.
Sedan i höstas har alla högstadieelever från årskurs sju på Skogstorpsskolan och Söderskolan varsin bärbar dator.
Detta har jag skrivit om tidigare i denna blogg.
Nu har aäven media uppmärksammat det hela och de första synpunkterna börjar komma in.
Tydligen är man mycket nöjda och imponderade över den lilla felprocenten men så anänvder de ju sig av Apples produkter.
I höstas delade man ut 500 datorer på två högstadieskolor i Falkenberg till eleverna.
Skall som sagt bli skoj att höra mera om detta längre fram.
Lyckt till Falkenberg.

Fakta
En dator till varje elev: "1 - 1" kallas satsningen som barn- och utbildningsnämnden gör.
Målet är att alla elever på högstadiet (årskurs 7 - 9) ska ha tillgång till en egen bärbar dator.
Under höstterminen 2007 startade man med Skogstorpsskolan och Söderskolan som ett treårigt projekt som ska utvärderas innan det kan bli aktuellt att förse övriga elever på kommunens högstadieskolor med varsin dator.

Kommunen leasar datorerna och när eleverna lämnar högstadiet kommer de att ha möjlighet att köpa ut sin dator till marknadspris. Datorerna är försäkrade via skolan och elevernas föräldrar blir inte ersättningsskyldiga om något händer med datorn, förutsatt att det inte handlar om självförvållad förstörelse.

Nu är det bevisat, eller?!?

84%How Addicted to Apple Are You?

Testet kan man göra på MacWorld. How addicted to Apple are you?

Ledsen Ulf, Ledarbloggen, men jag var faktiskt mer Mac än du!

Det känns gött och veta att man tillhör sekten... eller vad skall man kalla det. Som igår på väg av bussen ser jag plötsligt att mannen som gick av efter mig hade en ny MacBook kartong i handen... Man blir glad när man se ratt andra också kommit till insyn.

Jag blir liksom Ulf glad över när jag tänker på att vi satsat på Apples produkter, med trådlösa nätverk och bärbara datorer till skolorna och att andra anammar detta. Låt vara att de flest använder PC men fler och fler tittar med glupska blickar när jag slår upp min MacBook Pro och får kontakt med det trådlösa nätverket eller projektor utan klydd.

Tänk var kommunen hade kunnat vara om alla blommor fått blomma... Nu hör jag mest klagomål om allt som inte fungerar och allt som är låst... bara en sån sak som Skype eller Firefox som inte finns i plattformen för att inte tala om QuickTime. Med plattform menar ajg den av Lunds kommun införda standardiserade IT-plattform som min skola Gunnesboskolan står utanför med sin Mac:ar men har sin PC placerade i. Gissa vilket fungerar mest...

De som känner mig och mina elever vet att jag är helt pryl galen och har avverkat mobiltelefoner i parti och minut. Mest har det varit SonyEricsson... men just nu har jag ett stort sug efter en iPhone. Hoppas, hoppas att den kommer snart... då kommer jag att stå där i release kön och antagligen hoppa upp en bit i adicted index...


onsdag 7 november 2007

Ibland blir man så trött...

Jag läser i Jan Svärdhagens blogg IT & Etik om något som jag ser riktigt positivt.
Läkartidningen skriver i en artikel om det som jag ibland nämner i mina föreläsningar. Det handlar om att kirurger som spelat en del konsollspel (Xbox, Playstation el motsv.) har större skicklighet och prestation i systematiska videoendoskopiska övningar (Läkartidningen förklara begreppet med följande: Videoendoskopisk kirurgi innebär att kirurgen måste omvandla ett tvådimensionellt synintryck från en TV-monitor till en tredimensionell rörelse i händerna, som befinner sig utanför synfältet.). Det är rätt intressant att vi får såna här intressanta resultat på grund av spelkonsoller vilket alltid annars har omnämnts i pressen i mer negativa ordalag. Så nu är det bara att sätta barnen framför konsollerna och låta dem spela hej vilt. Nej, författaren till studien känner sig nog tvungen att markera att så enkelt är det inte:

Det finns många biverkningar av överdrivet TV-spelande och denna studie visar på intet sätt att TV-spel är en bra »barnvakt« eller god investering för att kunna bli en talangfull kirurg. TV-spel är inte heller ett allena saliggörande mirakel i utbildningen av framtidens kirurger.

Men fortsätter:

Resultaten är dock intressanta och måste placeras i sammanhanget att en ny generation av blivande kirurger med ett nytt förhållningssätt till TV-spel växer fram.


När man läser detta så blir man så trött <suck> när man läser nästa citat från vår utbildningsminister och folkparitledare som enligt Fredrik Svensson på Fredrikbloggen, som svar på en fråga röranderörande statens intresse för att bidra till utveckling av nya läromedel, tex IT baserade. Jan svarade att man var intresserad av den typen av frågor alls och:

"dessutom har ju staten en gång satsat miljarder på IT i skolan och det gav ju bara konsekvensen att barnen numera spelar spel hela tiden..."

Ja vad skall man svara på en sådan sak och nu skall Myndigheten för Skolutveckling läggas ner...

Blogged with Flock

måndag 5 november 2007

Flock - den socila webbläsaren

Testar en nya webbläsare som skall vara med social.
Dvs den håller reda på alla en kompisar, underlättar social kontakter och även bloggandet. Detta inlägg skapas med hjälp av Flocks inbyggda bloggverktyg.
Den håller koll på Youtub til en mm. Återkommer om saken ....

Blogged with Flock

torsdag 1 november 2007

IT har positiva effekter på lärandet!

Detta slår Metamatrix på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling fast i ett pressmeddelande från i tisdags.
Idag står det på en pressmeddelande från regeringskansliet att
"...Myndigheten för skolutveckling (MSU) och Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) läggs ner. Vissa kärnuppgifter som generellt utvecklingsstöd inom prioriterade områden och visst IT-stöd förs till Skolverket."

Utvecklingsen går onekligen snabbt men framåt vet jag inte alltid om det gör. Att lägga ner MSU har det ryktats om länge och visst hopp finns onekligen i "viss IT-stöd". Annars brukar jag alltid raljera att IT är det som InTe fungerar medan IKT (från engelskans ICT) bör användas vid pedagogiska spörsmål. K står för kommunikation. Eller som man också kan säga. Vad vore information utan kommunikation.... en ensam röst i öknen... Nåja, jag hoppas verligen inte vi står där ensamma med bara dammet kvar efter MSU's alla satsningar... PIM, Multimediabyrån, http://www.multimedia.skolverket.se/...
Nåja, som en fd skolverksutredare vars namn jag glömt sa, med alla de pengarna måste något bli bra.
På tal om PIM så var Mikael Iselow med under SViT-utsändningen om digitalkompetens. Intressant diskussion och mycket, som alltid, trevligt att höra Bodil Jönssons funderingar om lärande. Alltid lika vaket och som så ofta rakt på saken. Läs mer om SVIT-07 här
Definitionen som gavs på digital kompetens var att
"digital kompetens handlar om ett antal kunskaper som elever behöver för att kunna använda dator, mobil och olika spelkonsloller i sin vardag och sitt lärande. Det handlar bl.a. om att kunna
– söka information och kunskap
– hantera film, radio och stillbilder
– spela spel
– öppna en egen websida och få publik till den"

Den ni, där har vi i skolan något att bita i...
Förutom Iselow och Jönsson fanns bl.a. Gunilla Svingby, Professor i Pedagogik, Malmö Högskola på plats, med flera. Svingby talade om spel som läromedel, mycket intressanta tankar...
Nu måste kommunerna och staten visa handlingskraft för att befästa den digital kompetensen och möjliggöra att den inte bara blir ett fint floskel i den nya läroplanen. Vi måste ta täten och inte fortsätta falla efter när det gäller IKT inom skolan.
Fler IKT-pedagoger som resurser till våra ledningar och pedagoger. För det är precis som Stefan Påhlsson sa är flertalet av oss digtala invandrare till skillnad från våra elever födda efter 1984 ses som digitala infödingar. Detta betyder i klartext kära läsare att vi börjar få digitala infödingar som föräldrar i skolorna. Denna nya generation av människor kommer att ställa helt nya krav på oss pedagoger och på den svenska skolan.
Den bild vi får i programmet är mycket intressant. Kommer skolan kunna axla denna utmaning. Jag hoppas på det.
Fram för fler IKT-pedagoger och en medveten satsning på IKT i svensk skola.

onsdag 10 oktober 2007

Bibliotek och IKT

I fredags var jag i Arvika för en timmes föredrag om bibliotek och IKT. Jag talade om hur vi på Gunnesboskolan arbetar med skolbiblioteket i centrum i allt skolarbete och hur vi tar hjälp av IKT för att nå målen. Ett 40-tal närvarande skolledare och pedagoger samt bibliotikarier verkade nöjda efter timmen.

torsdag 27 september 2007

1 – 1, Mac till skolorna i Falkenberg

Jag läser med glädje om 1 – 1 projektet i Falkenberg.

I förordet till projektplanen skriver Fredrik Höper, Utvecklingsche och Kristina Björk, IT-samordnare

Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg vill ge alla våra barn och ungdomar förutsättningar för att ta steget från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva och kreativa producenter med framtidstro, genom att erbjuda dem kompetent vägledning i en modern, stimulerande lärmiljö.

Genom att våga välja egna vägar och skapa nya spår i sanden hoppas vi kunna förbättra och utveckla lärmiljön i Falkenbergs skolor, och därmed ge våra barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att nå framgång och uppnå sina mål och drömmar i livet. 1-1 projektet är ett av stegen i den riktningen.

Wayne Gretzky, välkänd hockeylegend, lär en gång på frågan om varför han var så framgångsrik ha svarat:
”De flesta av mina medspelare åker dit pucken är.
Jag åker dit pucken är på väg.”

Det är där vi vill placera Falkenbergs skolor.


Jag blir så glad när jag ser att det finns kommunen inte bara skolor som vågar vara annorlunda. Som tänker och satsar med ett mål i sikte och inte bara gör som alla andra...

Snyggt jobbat Falkenberg och stort lycka till med projektet, som jag kommer att följa med stort intresse.

Personligen tror jag dock inte på 1 – 1. Det är bättre med mobila klassrum. Därför att jag tror att datorerna då blir bättre utnyttjade en en hårt ansträngd ekonomisk situation en att ha stationära datorer i klassrummen är HLET förkastligt. En bärabar dator som tas in vid arbete blir aldrig ett lekinstrument. Miss förstå mig inte jag menar ett lek kan vara lärande men bara om det sker under handlending, vilket blir fallet i klassrummet och inte på rasten...

Däremot tror jag på en blandad miljö för att vänja eleverna till en omväxlande framtid.
De flesta ev våra elever kommer att arbeta med arbeten som inte ens finns ännu. Tänk på det!
Idag är PC med Windows dominant men vad vet vi om framtiden. Web 2.0 tar ut applikationer på webben utan behova eller krav på användarens OS... Microsoft skakar, eller jag skulle göra det om jag var dem...

Att sedan världens bästa OS skriva Mac OSX är en annan sak. Varför skall inte elverna få se det bästa också och sedan själva välja...

måndag 24 september 2007

e-Portfolios och Digital Natives

Har haft äran att än en gång lyssna till Ian Fox och Spencer Baty.
Ian talade om e-postfolios och hur skillanden mellan data vanan mellan lärare och elever kan beskrivas.
Han menade att eleverna är Digital Natives medan de flesta lärare är Digital Immigrants och hade en poäng när han sa att vi är den sista generationen lärare som kan välja om vi skall använda IKT i vår undervisning. I framtiden kommer eleverna kräva att IKT är en del av deras skolvardag. Därför är det så himla bra att PIM finns
e-Porfolios bör innehålla de delar som inte kan dokumenteras på papper. Digitala inlämningar och läroplattformar måste utormas så att vi kan ta till vara elevernas krestivitet med de "nya" media, Podcast, Videocasts mm Filmer och digitalt berättande är andra exempel.

måndag 20 augusti 2007

KIWI-metoden i praktiken!

Idag har jag lyssnat på ett mycket intressant föredrag med Ann-Marie Körling.
Hon talade om hur man organiserar undervisningen så att det finns tid och plats för individuell anpassade elevmöten och samtal. Mycket intressant!
Efter studier på Nya Zeeland och Manhattan New School, NY har hon organiserat om sitt klassrumsarbete. Men även hur hon möter eleverna och vänder allt till positivt tänkande. Genom att se eleverna som kommunikativa och intresserad av att lära sig kan man lämna över ansvaret för inlärning till eleverna och därmed få över tid till att samtal om deras egna individuella inlärning.
-Alla elever har rätt att lära sig.
-Läraren har rätt att undervisa.
Med dessa teser lägger hon grunden till sin undervisning.
Efter att ha utsatts för frågan. Vad vill du att vi skall lära oss? från en 6-åring under en lektion rannsakade A-M sig och ändrade i sin egen undervisning.
Att helt enkelt ge eleverna; ansvaret, tilliten, och rätten till lärandet.
Läs KIWI-metoden och se till att ge dig möjligheten att lyssna på henne.

torsdag 16 augusti 2007

Skolstart efter en härlig sommar!

Efter en underbar sommar i Thailand med familjen är det nu dax att börja ännu en termin.

I inboxen fanns ca 800 mail som väntade. OK 60% var SPAM som snabbt förpassades till det runda arkivet. Av resten var det faktiskt inte mer än ca 50 som behövde behandlas av mig.

Det hade hänt en del under sommaren. Apple hade minsann inte legat på lat sidan. Helt nya iMac med ny design, och nya upplagor av iLife och iWork.

När det gäller den första så tycker jag att den nya iMacen är mycket snygg. Tydligen har den dessutom bättre prestanda till längre pris. Värt att notera är dessutom att Steve Job's tryckte flera gånger på att den var lättare att återvinna än sin föregångare i och med att man lämnat plasten till förmån för aluminium och glas.

iWork blir bara bättre och bättre. Det nya i år är Numbers. Apples svar till Excel. De har haft tid på sig att fundera ut vad som krävs och som vanligt har de hitta att en vinnande lösning. Nu kommer det att rocka även under tråkiga ekonomimöten. För vilka snygga kalkyler man kan göra! :-)

I Omvärldsbloggen i dag skriver Stefan Påhlsson om den danska medier forskaren Jens Jørgen Hansens konstateranden kring IT-användningen i den danska skolan. Han, Hansen alltså, påpekade att IT fortfarande är ett exotiskt inslag och att det krävs en hel del arbete för att utvecklingen ska kunna ta fart.

Digitala lärresurser som Det digitale skolebibliotek går istället ut på att lära eleverna att lära: att söka, bedöma och bearbeta information samt att presentera det som de har lärt sig. Det här innebär en stor didaktisk utmaning för läraren och ställer helt andra kognitiva krav på eleverna. Både undervisningen och lärandet måste finna nya former.

Jens Jørgen Hansen menar att det är nödvändigt att eleverna har en egen dator och att lärarna lär sig att hantera de nya möjligheter som öppnar sig på ett genomtänkt sätt. När nätet används som undervisningsmaterial finns det ingen ram eller något bestämt förlopp att förlita sig till. Läraren måste själv avgöra hur undervisningen ska läggas upp och hur eleverna ska ges stöd och hjälp under resans gång. Och det är ingen enkel uppgift.

Dessutom skriver han att den danska regeringen satsar målmedvetet på att lansera e-learning på bred front i det danska samhället för att sätta fart på utvecklingen av medborgarnas digitala kompetens. När skall våra regering komma fram till att det behövs i Sverige också. OK vi har PIM men det behövs så mycket mer...

måndag 25 juni 2007

Referens för Fronter

Fick ett samtal idag från Patrik Z.
Dels ville han att jag skulle vara referens för deras upphandling med Göteborg-stad dels ville han att jag skulle tala på användarkonferensen i höst. Jag svarade ja på både frågorna.

onsdag 20 juni 2007

Sommar sommar sommar....

Tårtan är äten, Kaffet utdrucket. Tacktalen har ebbat ut och jag har röjt på mitt skrivbord.
Nu är det sommarlov!
Lite kommer jag nog att jobba under sommaren, sån är jag ju men det känns som terminen slutar nu. Dags att ladda batterierna inför näst år.
Vissa PIM-examinationer skall bedömmas, ett möte att gå till på tisdag men annars hägrar en resa till Thailand den 11 juli, utan mobil och dator...
Till hösten får jag ta mig an Bosse Müller och SVIT07, PIM och en rejäl genomgång med alla rektorer om vad de tjänar på att ha en IKT-pedagog på skolan.
Tills dess låter vi musiken och solen flöda.
Trevlig sommar