fredag 7 december 2007

Att leda med IT

I dagens Computer Sweden (CS) hittar jag en artikel om en skola som satsar på IT. Där intervjuas Bo-Åke Andersson, rektor på Torsviks skola på Lidingö.
– Att vara rektor på en skola kan jämföras med att vara företagsledare, vi bollar runt med omkring 100 miljoner kronor inom skolområdet och då bör man ju kunna ha kvar mellan tre och fem procent av det för investeringar – ett plus ett är lika med tre, säger han.
– Dessutom måste man tänka långsiktigt när man investerar. I skolan arbetar vi hela tiden med ettårsbudget men det är ändå lätt att räkna över flera år. Får man till exempel 50 000 i intäkter för en elev så blir det 200 000 över fyra år. Investeringar måste slås ut över flera år.

Än en gång visar det att om man vågar tänka på ett annat och nytt sätt finns det alltid en lösning.

I detta sammanhang passar det att ta upp Myndigheten för SkolUtvecklings eminenta webbsida Leda med IT som kan ses som en fortsättning av PIM för skolledare.
Här får skolledare hjälp med att tänk strategiskt med hjälp av It och exempel på hur man kan gå till väga med jälp av checklistor och lathundar. Dessutom idéer från andra skolledare hur de har gjort. Glöm inte Fredrik Svenssons Fredrikbloggen. Han hette Jeppson innan därav namnet. En skolldeare som vågar tänka annorlunda.

Inga kommentarer: