måndag 24 september 2007

e-Portfolios och Digital Natives

Har haft äran att än en gång lyssna till Ian Fox och Spencer Baty.
Ian talade om e-postfolios och hur skillanden mellan data vanan mellan lärare och elever kan beskrivas.
Han menade att eleverna är Digital Natives medan de flesta lärare är Digital Immigrants och hade en poäng när han sa att vi är den sista generationen lärare som kan välja om vi skall använda IKT i vår undervisning. I framtiden kommer eleverna kräva att IKT är en del av deras skolvardag. Därför är det så himla bra att PIM finns
e-Porfolios bör innehålla de delar som inte kan dokumenteras på papper. Digitala inlämningar och läroplattformar måste utormas så att vi kan ta till vara elevernas krestivitet med de "nya" media, Podcast, Videocasts mm Filmer och digitalt berättande är andra exempel.

Inga kommentarer: