tisdag 1 juni 2010

Now it's time to leave the capsule if you dare...

I denna blogg skriver jag ofta om det breddadetextbegreppet och New Millenium Learners. Att vi med datorns hjälp kan ge elever uppgifter som inte gick innan datorerna. En av dessa uppgifter är att redovisa eller undervisa i form av en Podcast. Hur gör man? och vad bör man tänka på? och var publicerar man sedan? Svaret på dessa frågaor och andr afår du i följande Slideshare


Rubriken kommer från David Bowies geniala Space Oddity och fortsätter
This is major Tom to ground control, I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
Here am I floatin' 'round my tin can far above the world
Planet Earth is blue and there's nothing I can do

More lyrics: http://www.lyricsfreak.com/d/david+bowie/#share