tisdag 19 maj 2009

Roger Säljö om lärandets problem


Hur individer organisationer och samhälle återskapar håller aktuella och förnyar kunnandet.
Det har många gånger funnits mediahyper om teknik som skall förnya lärandet. Redan Thomas Edison trodde att filmen skull ta över lärobokens roll i utbildningen. Men IT har inte revolutionerat lärandet så som vi trott. Första exemplet av studier var när vi använde kilskrift eftersom det var så komplext att lära sig att man behövde undervisning för att förstå.
Människans näst största drivkraft är kommunikation och det är där IKT kommer in.
Güthenbergs tryckteknik blev den tidens sätt att lagra information och en av de största utvecklingar som skett i människans historia mycket tackvare kyrkan och deras undervisning i läsning.
Lärandet var att kunna återge information men nu är vi i ett äövergångsskeden. Från tecktens tid till den digitala tekniken. Även om det trycks fler böcker idag än innan men IT löser informationsinsamlandet och dokumentationen Det ger nya sätt att delge och ta fram information och lagra data. Vi går från konsumenter till producenter av information.
Digital teknik har skapat nya sätt att minnas, dokumentera, dela, simulera och visualisera information.
Vi står dock inför några intressant problem
Hur löser vi lagringsproblematiken?
Lagra lösningar och arbetsmodeller?
Vi lär alltmer från det komplex till det enkla utan att veta hur saker fungerar i detalj. Detta är i kontrast med skolan som den varit där man börjar med det enkla. Vi kanskriva innan vi kan skriva t.ex. med datorer.
Sammanfattningsvis håller vi på att byta metafor för hur vi lär. Vad vi behöver idag är att agera själv utför sitt medborgarskap. Vi utveckla olika metafunktion. Lärandet blir att transformera information till lärande. Dvs Kanskaper = kunskaper som vi kan.

Inga kommentarer: