onsdag 20 maj 2009

I möjlighetsmaximerarnas land

by Thomas Hawk Flickr
Thomas Fürth, Kairos Future
För att se in i framtiden behöver man tid att reflektera över vad som är på gång.
Ungdommen är vår framtiden så för att se in i framtiden bör vi studera de unga idag och hur de interagerar och hur de tänker och ser på sin verklighet.
Det sämsta man kan göra för att förstå dagens unga är att minnas sin egen ungdom. Dagens ungdommar är morgondagens vuxna. Våra värderingar är låsta med två lås: Barndomen och Ungdomstiden.
Individualisering och självförverkligande eftersom öka sekularisering ökad köpkraft...
Detta betyer inte att vi blir erimiter. Människan har en drivkraft att skapa gemenskap. Kompetenskraven blir mer abstrakta. Kognitiva, informativa yrken. Vi måste hitt på våra arbetsuppgifter själva pga minst antal ledare per anställld i Europa.
Blir de någonsin vuxna i den här världen. En del tror att det är som på 20-talet. Kort skola sedan jobba jobba pension död. Sedan kom vi som läste på gymnasiet och de del på högskolan. Idag blir man tonåroing när man är 8 och fortsätter till minst 20. Arbetar mellan 30-55. Hur kul är det att gå på museum och ta hand om barnbarn i 25 år! Inga gamla och arbetsföra mest tonåringar både innan och efter arbetstiden. Ungdomstiden är förlängd, vi kan inte längre delas in i barn, vuxna och gamla utan i unga och gamla tonåringar.
Arbete måste vara kul för den ya generationen de skall ha allt! Arbeta med känsla intellekt och relationer. Vad är ett gott liv? Största hotet för generation Y är inga valmöjligheter eller att fatta fel beslut. De har många identiteter Homo Zappiens de byter skepnad hela tiden.
Hur skal vi göra
Bjud upp MEWe-generationen till dans och häng med generationen X och Y eller Rekord generationen som är de ända som har råd att köpa de dyraste varorna.
Behövs verkligen skolan i framtiden kanske som funktino men inte som byggnad...

Inga kommentarer: