tisdag 19 maj 2009

IT, Design, Kropp och Kunskap


Kia Höök, Stockholms Universitet. Director of Mobile Life
Höök gav upp att förstår lärandet tidigt utan fokuserade mer om kommunkation och hur vi bygger system för att använda kroppen i användandet av IT.
SenToy ett system där man kan styra sin Avatar med rörelser på dockan eller kroppen. Inget ljud i spelet är inga problem efteresom barnen själva lägger till ljudet. Det fungerar lika bra för vuxna som för barn, nästan bättre... ;-)
Systemet byggdes innan WiiMote. Användaren dras in i spelet.
eMoto är en textbaserad tjänst SMS med hjälp och acellerometer och tryckkänslig skräm kan man med färger visa på känslor i texten. Gester och animationer speglar varandra. Men hur vet man hur man skall tolka färg och former. Tolkning hänger ihop hur vi känner varandra. Fördelen är att man kan utelämna det som färgen beskriver.
Affective Diary som en pedometer men för kroppen men den mäter även svett. Vi avger ju svett beroende på känslor. Dessutom läggs alla data från mobilen in i dagboken. Som sedan med olika grafik visar på vad man gjort.
Kroppen och lärandet är tätt sammanlänkade. Men tänker vi på det i skolan? Var är kroppen i våra IT-verktyg för skolan? Tänk på hur populärt Wii har blivit!

Lärande = Kropp?

Det är Kia Höök är den som myntade IT-slöjd och det skall jag låta henne utveckla om jag får tag på henne på konferensen...

Inga kommentarer: