tisdag 19 maj 2009

Vad händer i klassrummen?


e-Strategi i Nacka kommun
Nacka kommun har som stöd en e-Strategi och en skolchef som pekar med hela handen.
www.e-utvecklarna.nacka.se

Där kan man hämta dels e-strategin och e-guiden (e-startegi IRL).
Från dessa bygger varje skolan en e-handlingsplan. Hur skall vi nå kommunens mål?
På längre sikt skall Nacka bli en 1-1 kommun med en dator per elev i alla skolor. Från Sandra Horisont.
Nacka har byggt en egen skolportal och i pedagogernas lönekritier ingår hur väl de använder sig av portalen i sin undervisning.
YBC är också en av Nackaskolor men de använder sig inte av skolportalen utan av Google Aps.
De bygger med andra ord sin egen skolportal. YBC fick kvalitetspriset Fjädern för YBC TV.
Allt är öppet för alla för att de vill få in alla i skolan.
Björknässkolan som är en av 12 innovativa skolor i världen. Lars Ekelöw IT-chef Bjöknäs talar om den resan som de under 8 år har gjort. Bjöknässkolan har gått från 41 datorer 2001 till ca 700 datorer idag. Målsättningen är att nästa höst vara en 1-1 skola för alla ner till vaktmästaren. IT-budgeten ligger idag på 1,5 miljoner.
Fokus på pedagogik i år. Ifjor var fokusen på administration 20-30 timmar per år har alla pedgoger IT-utbildningen. 12 st sk Superusers på skolan för att inspirera de andra. Utbildar eleverna i Vett och Etikett, Grundkurs i IT varje år, Elevkritierier, Källkritik och Student helpdesk som kommer från Innovativa skolor.
IT är en del av lönekritierer och en individuell utvecklingsplan för varje pedagog. De arbetar även med föräldrautbildningen med workshops skolportalen där varje pedagog informerar förlädrarna. Föräldrarna når portalen via e-Id med bland annat koppling till Bank-ID.
För att nå alla föräldrar ger de bland annat bort äldre till hem som har behov.
Är det svårt att motivera föräldrarna att få ta datorn hem. Eleven menar att det inte är några problem eftersom den ersätter skolböckerna.
Skolportalen ger föräldrarna möjlighet att delta i sin barns undervisning.
Informationsökning kräver att eleverna får hjälp i hur de hanterar informationen och hjälper eleverna att hitta de resurser som de behöver. Med hjälp av Podcasts och Filmer för de över undervisningen till eleverna . Tekniken hjälper framför allt de elever som har svårigheter men ställer stora krav på lärarna. Lärarna behöver hjälp att hitta bra resurser och program. Nacka satsar på kommunlicenser på de program som de anser fungerar.
Det finns inskrivet i e-strategin hur de skall arbeta och vad som gäller tex vett och etikett. Nacka vill sätta filter i eleverna huvud inte i datorerna. Bryter man mot uppsatta regler finns det replisarier. Se e-strategin.
Hur har pedagogiken förändrats med IT? Sandra menar att hon numera alltid är uppkopplad och använder sig av IT-verktyget hela tiden för att följa undervisningen krumbukter. Informationshanteringen blir mer effektiv, tycker en elev, vilket ger en bättre inlärning. Vi använder datorerna nästan på varje lektion. Anteckningar på en föreläsning. De får tillgång till förläsningsmaterial direkt efter en föreläsningen. Datorn ger stora möjligheter till valfrihet vid redovisningen. Eleverna driver utvecklingen framåt. De sätter press på lärare som inte använder sig av IT. Eleverna skriver mer idag och ger möjligheter till samarbete. I 1-1 projektet har eleverna inte tillgång till skrivare. Skolportalen ersätter serverutrymmet.
e-Utvecklarna fungerar som ett stöd för personalutbildningen men det är upp till varje rektor att ge utrymme för utbildningen.

När blir vi i Lund som Nacka?

Inga kommentarer: