tisdag 19 maj 2009

Tillbaka till Framtiden


Agneta Jörbeck, verksamhetschef förskola fritid och skola i Nacka kommun
Finns det risker med att traditionell undervisning tappas bort när IT införs i skolan på bred front?
Föräldrarna känner oro men vi måste möta eleverna i den verklighet som befinner sig i. Datorn i klassrummet är lika viktigt som pennan och suddit var för oss i vår skola.
Hur kan jag som förälder stötta mitt barn med dagens IT-teknik? Varför är lärarna så rädda för IT? Med dagens IT-stöd kan vi som föräldrar delta i våra ungas skolvardag. Förberedda dessutom via skolportalen. Skolportalen ger oss möjlighet att jobba tillsammans.
Har vi verkligen råd att satsa på IT i dessa kristider? Har du några råd till skolchefer som vill satsa? Ja vi räknar in IT i vår budget som en naturlig del och är lika viktigt att anställa lärare. Björknässkolan i Nacka är utsedd till en av 12 mest innovativa skolorna i världen.
Jag har ingen dator hemma och inte i skolan heller. Vad skall jag göra? Med IT-index kan de mäta hur IT-utveklningen sker på skolorna och då kan Jörbeck ta upp detta i medarbetarsmatlen med sina rektorer. Hennes mål bilda är att det hela tiden händer något som för skolan framåt.
Hur vet du att användandet av IT i skolan ger bättre resultat och måluppfyllelse? De kan med IT-indexet visa att deras måluppfyllese är bättre men deras prov är inte bättre än våra och därför vet de inte om de mäter rätt saker. De jobbar dock för fullt för en bättre framtid men de vet att e måste titta på detta. De har redan idag mycket bra resultat. Jörbeck menar att vi har världens bästa skolor i Sverige.
Hur kan du stötta rektorer som inte vil leller "tror på" verktyget "datorn"? Genom att lönesätta rektorerna efter hur du arbetar. Ett rätt bra sätt faktiskt! ;-) Både morot och piska med andra ord.
Hur skall Nacka fortsätta att vara långt framme. Genom att fortsätta på samma sätt.

Om 5 år kommer alla våra elever att ha en egen dator!

Lyssna och lär skolchefer. Åk på studiebesök dit. Jag har kontakterna så jag visar er gärna!

Rektorn på Björknäs tänkte så här.
En elev mer per klass ger en dator till alla!

Inga kommentarer: