fredag 15 maj 2009

Öppet brev angående IKT i nya läroplanen

Precis som IT-mamman uppmanar jag alla som har synpunkter om IKT i den nya läroplanen att skriva till Stefan Skimutis på förnamn.efternam@skolverket.se snarast.

Så här skrev jag...

Hej Stefan
Feedback om vad som bör komma med i nya Läroplanen vad avser IKT.

Först och främst vill jag att vi använder termen IKT för att betona vikten av metoden inte tekniken. För mig står IT för det som inte fungerar ibland, dvs tekniken.
IKT står för sättet vi använder IT i skolan efter som K= Kommunikation som krävs för att den lärande processen skall fungera.

Jag häller med IT-mamman (http://itmamman.se/wordpress/?p=481) att jag inte tror att inte kan gå in i varje ämne och specificera hur man jobbar med IKT i just det ämnet. Jag vill hellre att det finns en övergripande mål om vad eleverna skall behärska.

Dessa mål för Digital kompetens ser jag

Informationssökningskompetens (har inget bättre namn för det idag) - dvs att eleverna behärskar hur de hittar och värderar information på nätet och i litteraturen. Gärna med kopplingar till skolbibliotek på varje skolan

Kritiskt förhållningssätt - hur man värderar källor nu och i framtiden med den socialt uppbyggda kunskapen i form av tex Wikipedia

Etistikt förhållningssätt - hur de uppför sig på Internet gentemot andra användare,

Social kompetens - hur man dessutom använder sig av sociala media för att ta emot och sprida budskap samt vilka möjligheter och eventuella faror som Internet ger.

Teknisk kompetens
- hur de med hjälp av ett ordbehandlingsprogram kan dokumentera sina idéer och förslag så att andra kan ta del av dessa,
- hur de med hjälp av ett presentationsprogram kan stödja sig själva vid en muntlig presentation,
- hur de med hjälp av ett kalkylprogram kan behandla, bearbeta och presentera data för sig själva och sin omgivning,
- känna till hur man med bilder kan få fram ett budskap. Bl.a. med hjälp av val av bild och ren bildmanipulation,
- hur man med klippteknik, kameravinklar får fram stämningar presenterade i manuset till en film.

Det vore enligt min mening katastrof om Digital Kompetens blir ett eget ämnen utan detta skall genomsyra skolans hela verksamhet men också ses som ett baskompetens precis som svenska (läsa, skriva) matematik och engelska.


Med Vänliga Hälsningar

Jonas Hällebrand

4 kommentarer:

Anders Erenius sa...

Bra Jonas!
Framförallt att IT måste in i alla ämnen är viktigt att trycka på så vi inte får som det framfördes i Computer Sweden för något år sedan. "IT-slöjd" istället för trä och textil. Det skulle vara skandal.
IT genomsyrar alla delar av samhället och måste få göra det i skolan med.
Jag skickar mina åsikter jag med!

IT-mamman sa...

Bra, bra, bra!

Anonym sa...

Nej men, kan inte du arbeta på Skolverket och påverka kommande innehåll vad gäller IKT =). Du får se om de har något jobb ledigt =)

Mattias Wirf sa...

Håller med. När man sysslar med uppdragsutbildning har man ju fördelen att styra själv ;) men jag har ju en dotter som når skolålder om några år och då hoppas jag det ska fungera med att ikt genomsyrar alla ämnen.