fredag 24 april 2009

Skolebiblioteket og det brede mediebegreb

Ole Christensen
Professionshøjskolen, Köpenhamn

Han har lagt sin dagordning på konferensen Wiki

Skolbibliotek i Danmark
Rollen som bibliotikarie går från pedagogisk service till pedagogisk vägledning och det krävs en förändring på fokus bort från utbildningens form att passa alla till kunna gå på djupet vid vägledning. Det finns utbildade skolbibliotekarier i Danmark till skillnad från Sverige där vi "bara" bibliotekarier

Det brede mediebegreppet
Dels är det knappkompetenser hos våra unga men även eras mediebruk i ett medialiserat vardagsliv. Det gäller identitet och skapande. Men även deras tekniska färdigheter och deras hantverksmässiga färdigheter.

Skolbiblioteket som rum och funktion Varför skall det likna ett kontorslandskap. Vad är de funktioner vi vill visa och locka med? Att skolbibliotekarien skall inte göra allt utan någon som hjälper läraren att hjälpa sina elever.

Utveckling av skolbiblioteket - några erfarenheter


Avlustningsvis visade han på ett antal länkar som finns på sammanställningen. Läs mer på hans Wiki om föreläsningen.

Inga kommentarer: