torsdag 23 april 2009

School Libraries meet Web 2.0


Collecting facts is the beginning
not the end of a project

Ross Todd, Rutgers University USA
Han vill inspirera oss till en fantastik framtid för skolbiblioteken.
When it comes to the future there are three kinds of people, those who let it happen, those who make it happen ant those who are left behind!

What is half of eight? Think out of the box! Tänk ett tag för det är inte så helt klart! Svar senare...

Om man översätter konferensens tema till engelska kan man dels undra om det handlar om skolbibliotekens framtid eller framtidens skolbibliotek. Behövs verkligen skolbibliotek när vi har Internet? Frågan är faktiskt inte helt fel! De flesta startar på Google när de behöver information inte i skolbiblioteket...

Eleverna idag är bra på att hitta stora mängder information men är dålig på att processa denna information till kunskap. Detta är skolbibliotekets största uppgift i framtiden. Att undvika uppgifter där lösningen finns på www.schoolsucks.com eller phuckschool.com.

Det handlar om att ändra tranportation of information till transformation av information.

Turn on the lights

Skolbiblioteket måste bli ett kunskapscenter inte ett informationcenter!

From victim to Vision : Making IT happen!

Inte en kollektion av resurser för då har vi förlorat. Har vi tekniken eller har vi bara böcker?
Kan de skapa kollektiv kunskap? eller ger vi dem bara PoworPoint och Word.

1 kommentar:

Viveka på Humlebacken sa...

Hej du
Kul med direktrapportering från konferensen. KOlla på Humlebacken i högerspalten så ser du googles översättare, eller hitta den här:http://www.google.com/webmasters/gadgets/